18. november 2020

Vil gjenreise reiselivet

Líf by Norwegian Experience satser i markedet som er hardest rammet av pandemien. Med ønske om å løfte frem lokale reiselivsaktører, er vi med og tar risiko for å styrke kundene og gi dem nødvendige verktøy for å lykkes. Vi vil ivareta lidenskap, lokalkunnskap og entusiasmen som finnes blant våre reiselivsaktører.