11. januar 2021

Lanserer kunnskapsbank for stibygging

Stibygging har de seneste årene vokst som fagfelt i Norge. Gjennom lansering av veiledere og ny nettside ønsker initiativtakerne bak Stibygg.no å lette prosessen for kommende stiprosjekt.