18. februar 2021

Tromsø lufthavn

Klart for byggestart ved Tromsø lufthavn

Tromsø lufthavn har en sentral rolle som landsdelens knutepunkt, spesielt for Finnmark, Troms og Svalbard. Lufthavna er avgjørende for å ivareta regionale interesser som befolkningsutvikling i landsdelen, næringsliv og turisme. I vinter starter moderniseringen av lufthavna.