16. mars 2021

Dagens reiselivsnyheter 16.03.2021

..På lengre sikt er det imidlertid grunn til å tro at reiselivseksporten vil øke betydelig, fordi det er en sterk underliggende markedsvekst for den type natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som Norge kan tilby. Notatet fra Menon kan leses her..