19. mars 2021

Dagens reiselivsnyheter 19.03.2021

..Kan pandemien betegnes som et paradigmeskifte for reiselivsnæringen? spør reiselivsforskere Hans Holmengen og Rolf Akselsen. Denne våren setter de i gang prosjektet ‘Post Covid-19. Endringer i foretakenes forretningsmodeller?’..