Abonnementsvilkår

Disse vilkårene gjelder for abonnement på tjenesten definert her og levert av Reiselivskunnskap AS (leverandør).

1. Tjenesten

Tjenesten inkluderer det epostbaserte nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter og tilgang til lukkede innlegg (nyhetsbrev, temasider, etc.) på dette nettstedet, samt annonsering av reiselivsfaglige konferanser og kurs i nyhetsbrevet. 

2. Abonnement

Abonnement på tjenesten tegnes av organisasjon/person representert ved kontaktperson. Abonnementet følger organisasjonen. Personer som registreres som mottakere av nyhetsbrevet under samme abonnement må jobbe for samme organisasjon.

2.1 Kontaktperson

Kontaktperson er person som står oppført som kontakt for abonnementet. Kontaktperson kan overføre rollen til annen person om ønskelig.

2.2 Mottaker

Mottaker er definert som person som mottar nyhetsbrevet og har tilgang til tjenesten via et aktivt abonnement.

Enhver bruker av dette nettstedet og/eller mottaker av nyhetsbrevet er forpliktet til å ikke videresende nyhetsbrevet og/eller gi tilgang til tilhørende lukkede nettsider til noen tredjepart, samt legge ut informasjon bearbeidet gjennom denne/disse tjenesten(e) dersom annet ikke er avtalt med leverandør.

Mottakere kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken nederst i hvert brev eller ved å ta kontakt direkte med leverandør. 

2.2 Abonnementsperiode

Abonnementet gjelder for inneværende måned og fornyes ved starten av neste måned. 4 uker om sommeren regnes ikke med da nyhetsbrevet da tar en feriepause. Abonnementet løper til det blir sagt opp.

2.3 Oppsigelse av abonnement

Abonnenten (organisasjonen) som har tegnet abonnementet kan når som helst avslutte abonnementet skriftlig ved at kontaktperson gir beskjed til leverandør, f.eks med epost. Faktura vil bli utstedt for måneder det ikke har blitt betalt for.

NB! Den enkelte mottaker kan melde seg av nyhetsbrevet når som helst i lenken nederst i hvert brev, eller ved å ta kontakt direkte med leverandør.

2.4 Pris for abonnement

Prisen for abonnement er oppgitt på siden med påmeldingsskjema og gjelder pr. måned eks. mva. 

2.5 Fakturering av abonnement

Abonnementet faktureres etterskuddsvis for antall aktive måneder, som regel en gang i året. Faktura sendes til organisasjonen med EHF, alternativt som pdf med epost til kontaktperson dersom EHF ikke er mulig. Dersom fakturaen ikke betales i tide og purring ikke besvares kan eventuelle krav sendes til inkasso med påløpende lovhjemlede inkassokostnader. Ved vesentlig betalingsmislighold stoppes tjenesten, og vil først gjenopptas når abonnementet blir betalt.

3. Leverandør – plikter og rettigheter

Leverandør er her Reiselivskunnskap AS som publiserer nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter og eier og drifter dette nettstedet (www.reiselivskunnskap.no).

  • Leverandøren forplikter seg til å levere tjenesten etter beste evne i henhold til abonnementsvilkårene.
  • Leverandør kan ikke stilles ansvarlig for innhold i nyhetsbrevet, eller til noe innhold som det lenkes til.
  • Leverandør kan ikke garantere at lenker og innhold på egne eller tredjeparts nettsteder fungerer.
  • Leverandør kan si opp enhver abonnement/mottaker med umiddelbar virkning dersom denne avtalen vurderes som misligholdt, eller ved uforutsette hendelser.

Eventuelle tvister skal løses i minnelighet.

Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere abonnementsvilkårene som er gjeldene fra den dato de oppdateres på dette nettstedet.

Sist oppdatert: 12.04.2023