Aker overtar samtlige aksjer i Haut Nordic

Aker vil gjennom sitt heleide eiendomsselskap FP Eiendom overta samtlige aksjer i Haut Nordic.

Aker kjøper 50% av aksjene i Haut Nordic fra tidligere daglig leder Sondre Prestegard og vil etter kjøpet eie 100% av selskapet. Prestegard vil som følge av transaksjonen slutte i Haut Nordic. Torstein Storækre vil inntil videre lede selskapet som arbeidende styreformann

«Vi sikrer med dette oppkjøpet den videre driften av selskapet og oppkjøpet medfører ingen vesentlige endringer for våre ansatte eller samarbeidspartnere. Alle våre utviklingsprosjekter videreføres som planlagt.»

Haut Nordic driver i dag 3 hoteller og en facility kontrakt i tillegg til en rekke restauranter. Selskapet vil i tillegg snart åpne Miklagard Resort Hotel med over 500 rom nær Oslo Lufthavn samt ytterligere 4 hoteller i Bergen, Kongsberg og på Gardermoen.