Akvariet som hjertet i nye Dokken

En bydel som syder av liv og aktivitet og som skaper en bred kontaktflate mot fjorden med havnepromenader, bryggeliv, utendørsbad og havforskning er sentrale elementer i MAD arkitekters og Asplan Viaks forslag til Bergens nye bydel, Dokken.

– Vi har ønsket å skape en sentrumsbydel som Bergen og bergensere skal bil glade i og stolte av. En bydel som syder av liv og aktivitet, og som skaper en bred kontaktflate mot fjorden med havnepromenader, bryggeliv, utendørsbad og havforskning som sentrale elementer. Byen skal møte vannet uten barrierer og stengsler, sier Kurt Singstad, partner i Mad arkitekter.

Akvariet som hjertet i bydelen, bylivssenter i det gamle havnelageret og park med sykkelsti under Puddefjordsbroen, er noen av hovedgrepene i forslaget.

Bergen kommune har lagt vekt på at Dokken skal bli en bydel for alle, og at målet er å utvikle bydelen slik at den har variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

– Dokken skal bli bærekraftig både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi har lagt stor vekt på gode, offentlige møteplasser med både akvariet, sjøbad, felles drivhus og urbant landbruk, forklarerprosjektleder i Asplan Viak, Erling Ekerholt Sæveraas.

Trehusbydel

– Vi har latt oss inspirere av det historiske Bergen i utformingen av vårt forslag. Vi viderefører både allmenninger og smaug, og bebyggelsen inspirert både av Bryggen og den den tette trehusbebyggelsen i byen.  Faktisk tenker vi at hele bydelen Dokken kan fremstå som en trehus-bydel. Dokken er et stort område, så de ulike delområdene er utformet som nabolag med forskjellig karakter, sier Singstad.

Et nytt øyrike

–  Det blir et viktig løft å transformere området under Puddefjordsbroen til en rekreasjonspark for alle, og vi tror at øyriket vi foreslår kan tilføre Bergen noe helt nytt og invitere hele befolkningen i Bergen til nye aktiviteter og opplevelser, forteller Sæveraas.

Tips en kollega om dette!