Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell SA inngår avtale om bruk av SafeSpot for smittesporing

Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell SA har fått mange henvendelser fra våre medlemmer tilknyttet alpindestinasjonen om hvordan de skal håndtere en enkel og trygg besøksregistrering for å sikre effektiv smittesporing dersom et smittetilfelle skulle oppstå. Medlemmene ønsker å ta ansvar og ha en lik tilnærming så det blir enkelt for de besøkende.

– Vi har gjort våre vurderinger av mulige løsninger og har valgt å inngå en avtale om SafeSpot for å gi et slikt tilbud til medlemmene på en sikker og god løsning for dette formålet, sier Camilla Sylling Clausen, Generalsekretær og daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening som representerer 210 alpinanlegg over hele landet.

For mange i alpinnæringen, fjelldestinasjonene, og for en lang rekke virksomheter knyttet til disse, vil en vellykket sesong 2020-2021 bli et være eller ikke være. Bedrifters overlevelse og arbeidsplasser i distriktene er helt avhengige av at sesongen forløper så godt som mulig. Derfor er det viktig med en god smittevernveileder som kan hjelpe bransjen i arbeidet fremover. Mange anlegg registrerer allerede et stort antall av sine gjester gjennom digitale heiskortløsninger, booking av overnatting, skiutleie skiskoler og så videre. SapeSpot er ment å være et supplement og alternativ for serveringssteder og andre tilknyttede næringer ute i alpinanlegg og på destinasjonene.

Den norske alpinnæringen omsetter i en normal vintersesong heiskort for ca 1,4 milliarder kroner i form av rundt 7 millioner solgte skidager.

– Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Våre smitteforebyggende tiltak skal bidra til å redusere risikoen, og sikre næringsdriften kommende sesong. Hele reiselivsbransjen sliter nå. Vi må gjøre det vi kan for å bøte på dette, sier Sylling Clausen.

Avtalen om SafeSpot vil være et tilbud til alle medlemmer tilknyttet Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell SA for å kunne sikre en enkel, gjennomgående og sikker besøksregistrering på tvers av de ulike destinasjonene. Medlemmene må selv velge og starte i gang med SafeSpot, men avtalen legger tilrette for et godt tilbud.

Tett dialog med kommunene og kommuneoverlegene

De har ett tett samarbeid med kommunene og kommuneoverlegene tilknyttet alpindestinasjonene og smittevernveilederen ble utarbeidet med uvurderlig bistand og smittevernfaglige råd fra kommuneoverlegene i Hemsedal og Trysil, Camilla Cecilie Underland og Hanna Sofia Rydlöv. Folkehelseinstituttet har også bidratt med faglige råd inn i arbeidet.

Med SafeSpot kan vi direkte bistå smittevernkontorene på tvers av ulike aktører og sørge for at de på svært kort tid vil få tilgang til nødvendig informasjon for å drive effektiv smittesporing. Vi opplever at flere nå går sammen for å sikre dette, men også sikre enkelheten og gjennkjenneligheten for brukerne når de ankommer stedet, sier daglig leder i SafeSpot og ME Data AS, Louise J. Helliksen.

SafeSpot har nå dialog med flere kommuner og har allerede fått tilbakemelding på nytteverdien av å raskt kunne gi innsikt i registreringer på tvers av aktører. Dette er et område det nå også jobbes mye med for å skape automatikk mot andre smittesporingsverktøy.

Desto flere selskaper som går sammen om SafeSpot, desto raskere og mer grunnlag kan vi gi til smittesporingen. Vi vil derimot i tiden fremover bidra til å tilrettelegge for at dette kommer også fra andre kilder som for eksempel booking systemer, fortsetter Helliksen.

Om Alpinanleggenes Landsforening

Alpinanleggenes Landsforening (ALF) er bransjeforeningen for alpinnæringen i Norge, og for det enkelte alpinanlegg. Foreningen ble stiftet i desember 1969. I dag har foreningen litt over 200 medlemsanlegg, og omkring 35 leverandører som er assosierte medlemmer. ALF organiserer over 95% av den samlede alpinomsetningen i Norge. ALF er en av de eldre alpin-bransjeforeningene i Europa og har god dialog med bransjeforeningene i Norden og alpelandene.

Om Norske Fjell SA

Norske Fjell ble registrert som et SA 14. juni 2018. Selskapet er et temabasert, geografisk grenseløst landsdelsselskap og sluttresultatet av en 5 års lang prosess som startet gjennom den nasjonale strukturprosessen, etablert av Nærings- og fiskeridepartementet i 2013. Formålet har vært å restrukturere og effektivisere reiselivssamarbeidet i landet med målsetning om bedre utnyttelse av offentlige og private midler, flere gjester og bedre lønnsomhet for reiselivsbedriftene.

Stifterne har vært destinasjonsselskapene i Hemsedal, Norefjell, Trysil, Hovden, Telemark, Lillehammer, Narvik, Geilo, samt Alpinanleggenes Landsforening (ALF). Flere destinasjonsselskaper vil bli medlemmer etter hvert.

Foto: Camilla Sylling Clausen, Generalsekretær og daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening

Tips en kollega om dette!