Åpning av Munchmuseet flyttes til våren 2021

Den planlagte åpningen av Munchmuseet høsten 2020 må utsettes til våren 2021 på grunn av noe gjenstående arbeider og endelig overtakelse av bygget fra entreprenør.

Utsatte leveranser av brann- og sikkerhetsdører, sentrale driftssystemer samt Covid 19 har medført en forsinket overtakelse av Munchmuseet fra ansvarlig entreprenør til byggherre.

– Vi er forsinket, men samtidig godt i gang med å løse de utfordringene vi har opplevd med stabil drift knyttet til klimasystemene i bygget, sier prosjektdirektør i Kultur- og idrettsbygg, Per Egil Steen

Det nye Munchmuseet har et avansert klimasystem for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av kunst. Klimasystemene er ikke ferdigstilt, og kontraktens krav til stabil drift er per nå ikke oppfylt.

– Vi følger opp leverandøren tett, og samarbeider for å finne gode løsninger, sier Per Egil Steen, og understreker at Kultur- og idrettsbygg vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er dokumentert stabile.

Nytt museumsbygg skal gi optimale forhold for egen og innlånte samlinger. Flyttingen av kunst til det nye museet kan først igangsettes når klimasystemene er dokumentert og bekreftet driftssikre.

– Vi forstår godt at nyheten om at nye MUNCH må utsette åpningen er skuffende for mange. Det er den også for oss. Samtidig er det helt avgjørende at temperaturer og luftfuktighet er iht. kravene for oppbevaring og utstilling av kunst, sier direktør Stein Olav Henriksen ved MUNCH.

MUNCH ser med spenning og forventning frem til å flytte inn i nytt bygg og vil fortsatt holde åpent for gode kunstopplevelser på Tøyen mens de venter på det nye museet i Bjørvika.

– Det nye museet blir fantastisk med både våre egne samlinger, og internasjonale utstillinger av verdensformat, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved MUNCH

Munchmuseet forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien.

Tips en kollega om dette!