Applauderer ny nasjonal reiselivsstrategi

I dag ble Norges nye nasjonale reiselivsstrategi overlevert av reiselivsdirektør Bente Brattland Holm i Innovasjon Norge til næringsminister Iselin Nybø. Destinasjonsforum Nord har et godt førsteinntrykk av de 23 tiltakene som ble presentert.

Et av nøkkelordene i strategien er samhandling. I mars i år samlet de 14 destinasjonsselskapene i
Nord-Norge seg i et felles nettverk – Destinasjonsforum Nord. Et av målene med nettverket er
nettopp tettere samhandling på destinasjonsnivå for å styrke bærekraftig reiselivsutvikling i nord.

Verdien av samhandling

– Destinasjonsforum Nord handler om nettopp samhandling, og er på mange måter et ektefødt barn av pandemien. Der destinasjonsselskapene før Covid-19 så vidt traff hverandre på en konferanse eller workshop i løpet av året, har vi i fraværet av fysiske samlinger det siste året blitt tvunget til å lære oss å bruke digitale møteplasser. Dermed har kontakten blitt hyppigere, mer strukturert og ikke minst mer konkret. Vi mener bestemt dette vil styrke hele Nord-Norge som reisemål i årene som kommer, ikke minst når vi nå hver for oss og sammen skal bidra til å realisere Nasjonal Strategi, sier Ronny Brunvoll, reiselivssjef i Visit Svalbard.

– Vi i region Finnmark kjenner nå at vi er med i et felleskap, destinasjonsforum Nord, som er inspirerende, er en felles kraft og vi blir mer profesjonell i våre roller. Dette er svært nyttig og gjør at vi blir sterkere i å kunne utvikle og skape gode gjesteopplevelser i fremtiden for våre gjester. Vi er rett og slett stolte av å være med i dette fellesskapet, sier Knut Leo Abrahamsen, reiselivssjef i Visit Alta.

Gjenoppbygging etter pandemien

Det ble også presentert et program for gjenoppbygging etter pandemien. Det legges opp til ressurser som skal bidra til å «kickstarte» næringen gjennom markedsbearbeiding, produktutvikling og rekruttering.

– Vi er veldig glade for at det settes inn effektive tiltak også på kort sikt. Det er ikke tvil om vi trenger et massivt løft for at reiselivsnæringen kan komme tilbake til en tilnærmet normalsituasjon, sier Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef i Visit Bodø.

Langsiktig perspektiv

Strategien som ble lagt frem i dag har et perspektiv frem mot 2030 med en evaluering midtveis i strategiperioden.

– Strategien er en faglig strategi som favner helheten og kompleksiteten i vår sammensatte næring, som mer kan beskrives som et økosystem, og vil bli et godt verktøy sier Line Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten.

– Det er viktig at vi har en nasjonal strategi som vi kan bruke som rammeverk lokalt, regionalt og nasjonalt. Et felles styringsverktøy vil gjøre det enklere å trekke i samme retning. Vi gleder oss til å fordype oss i strategien fremover og se hvordan den kan kobles opp mot vår lokale reiselivsstrategi, sier reiselivssjef Lone Helle i Visit Tromsø.

 


Fakta: Destinasjonsforum NORD

Destinasjonsforum Nord består av 14 destinasjonsselskaper fra Helgeland til Svalbard og har
følgende mandat:

  • gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i
    destinasjonsselskapene i Nord-Norge.
  • bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og
    lokalsamfunnene.
  • være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes
    interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.
Tips en kollega om dette!