Standardbilde

Magnus Dalfelt

Arctic Race of Norway skaper millionverdier

En publikumsundersøkelse og analyse gjort av Sponsor Insight, viser at Arctic Race of Norway skapte økonomiske ringvirkninger for litt over 50 millioner kroner i Nord-Norge i 2021. Av disse sto arrangøren for 17 millioner, men publikum veide likevel tyngst på…

Spekter håper på ytterligere fjerning av koronatiltak

Tiltakene som har vært innført har gitt store konsekvenser for samfunnet, arbeidsplasser og verdiskapningen, og derfor er det viktig at de avvikles så snart det er forsvarlig av hensyn til helsetjenesten. Kan vaksinepass bidra til dette, bør det innføres så snart det er praktisk mulig, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.