Bekkelagsbadet får design og arkitekturpris

Bade- og aktivitetsparken ved Ormsund får DOGA- merket for design og arkitektur og kalles en grønn badeoase i et travelt havneområde.

Prisen som premierer det beste av norsk design og arkitektur deles ut torsdag 11. mars kl.14.

Badeliv. Det karakteristiske orange stupetårnet gir mulighet for friske sjøbad. Foto: H.K Riise.

– Oslo Havn er stolte av at Bekkelagsbadet får DOGA- merket for fremragende bruk av design og arkitektur i godt selskap med de beste prosjektene i Norge. Bekkelagsbadet har en viktig funksjon som buffer mellom havna og nabolaget, og vi har lagt stor vekt på estetiske og funksjonelle løsninger med god kvalitet. Nabolaget og bydelen bidro med gode innspill og ønsker, og parken er blitt en av Oslos populære badeplasser og aktivitetsparker, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes.

Fremhever bærekraft og medvirkning

Juryen for design og arkitektur fremhever i sin beskrivelse av prosjektet den tverrfaglige og medvirkende designprosessen som ligger bak Bekkelagsbadet. Parken sees som et vellykket eksempel på hvordan Oslos strandsone åpnes for byens folkning.

Sport og spill. Bekkelagsbadet invitererer til aktiviteter med strandvolleyball, parkour og ballbinge. Foto: H. K Riise.

– De har tatt klare bærekraftige grep både med tanke på å ivareta biologisk mangfold og ved å gjenbruke materialer fra lokal industri. Vi vil også berømme den sosiale dimensjonen og hvordan anlegget er tilrettelagt for variert aktivitet og gode sosiale møter. Bekkelagsbadet har fått en distinkt identitet, med et vennlig nikk til Oslo havn og byens havnepromenade, skriver juryen.

Badeplass og aktivitetspark

Den 12 mål store parken fra 2019 er blant Oslos nyeste tilskudd av populære badeperler. Parken har stupetårn, badebrygge og et større grøntområde som inviterer til aktiviteter med parkour, sandvolleybane og ballbinge. Badeplassen har også utedusj, grillplass, toalett og foodtrucken Fjordvogna er blitt et populært møtested for lokalbefolkningen.

Servering. Fjordvogna tilbyr mat og drikke er blitt en populær møteplass. Foto: H.K. Riise

Parken er tegnet av landskapsarkitektene i Bar Bakke. Agro Anlegg As har laget grøntområdet. Oslo Havn har brukt ca. 30 millioner kroner på parken. Oslo Havns prosjektledere er Erlend Pehrson og Erling Jenssen.

Premierer god design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Prisen har vært delt ut siden 1965, og prosjektene som mottar den er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.Bildet øverst: Populær park og badeplass. Bekkelagsbadet er blitt en av Oslos nyeste og mest populære badeperler. Parken inviterer også til aktivitet med ballspill og parkouranlegg. Foto: H.K Riise