Hotellrapporten er den mest komplette analysen av norsk hotellnæring. Med ferske tall fra Benchmarking Alliance og spesialstatistikk fra Statistisk sentralbyrå og CAPIA får leseren dybdekunnskap om hotellmarkedets utvikling.

Nytt for i år er:

  • Publisering på ny og leservennlig plattform.
  • Oversikten over Norges byer øker fra syv til tolv og det blir anslått prognoser for alle nøkkeltall.
  • Samarbeid med analyseselskapet CAPIA gir en oversikt over Airbnb-andelen for kommersielle overnattinger i de tolv byene.
  • Benchmarking på inntekt og utgifter filtrert på hotellkarakteristika som beliggenhet, størrelse, kjedetilknytning og servicegrad.
  • Ny rekord på antall respondenter til årets Hotellrapport. 297 hotell ble registrert med komplett gjennomført spørreundersøkelse.

Det er fortsatt noen få annonseplasser tilgjengelig for bedrifter som ønsker å treffe presist med markedsføringsbudskap rettet mot hotellnæringen. Kontakt Tore Rodahl på e-post, eller telefon; 48 30 16 80.

Rapporten blir publisert i samband med Hotellmarkedsdagen, som arrangeres av DNB i samarbeid med Wiederstrøm Hotel Consulting. Årets arrangement går av stabelen den 15. oktober i DNBs lokaler i Bjørvika.

Bestill Hotellrapporten 2019 til fjorårets pris fram til og med 15. oktober her:

https://www.wiederstrom.com/hotellrapporten-bestilling