DNB-oversikten bekrefter Beitostølens styrke som reisemål

Målingen på kortbruk fra DNB «gir en pekepinn om hvem som er årets turist-vinnere» som DN skriver i sin presentasjon av saken. Men det er ikke prosenttallene som nødvendigvis er målestokk for volumene. 

– Flere av kommunene med høyt kortbruk fra norske turister fra andre fylker er ikke store eller utpregede turistkommuner, men det er definitivt Øystre Slidre med Beitostølen som har 91 prosents kortbruk av norske turister fra andre fylker, og denne lista harmonerer med det vi har erfart på Beitostølen i sommer; en kolossal trafikk stort sett bare med norske turister.

-Og så skal det sies at dette heller ikke er overraskende, all den tid Beitostølen de siste årene har ligget på rundt 80 prosent norske turister sommertid, har blitt mer og mer populær også som sommerdestinasjon og ikke minst; denne spesielle sommeren ventet vi storinnrykk.

-Når DN skriver at «stedene som topper kan få en tung høst», er det en sannhet med sterke modifikasjoner, fordi Beitostølen de senere år har hatt sterke høstsesonger. Det er ikke mye som slår den fargesprakende høsten i høyfjellet. Bookingen for denne høsten er allerede god, og med de nye innskjerpede utenlands-rådene fra regjering og helsemyndigheter, er det all mulig grunn til å regne med høy trafikk også i høst.

Mye tyder på at vi kommer til å ha jevnt god trafikk videre utover, ja ut året faktisk slik det ser ut i dag, sier Bjørn B Jacobsen, prosjektleder i BitihornGruppen.

Både Beitostølen og Sommer-Norge ble offisielt åpnet lørdag 20. juni i fjellandsbyen, der mange kjente profiler deltok i løpet av dagen, blant andre disse fire fra venstre; direktør Atle Hovi, ordfører Odd Erik Holden, reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og Bjarne Budal, leder for Beitostølen Utvikling. Foto: DestinasjonsKirurgene

Tips en kollega om dette!