Dystre utsikter for vinterturismen til Nord-Norge

Langtidsvirkninger av korona-pandemien gir negative effekter for den internasjonale vinterturismen til Nord-Norge. Etter flere år med uavbrutt vekst i vintertrafikken til landsdelen viser tallene for vinteren 2019/20 en nedgang. Reiselivsklyngen Arctic-365 har gjennom en kartlegging blant internasjonale turoperatører, utviklet to scenarier for videre utvikling av den viktige vinterturismen. Utsiktene foran vinteren 2020/21 er dystre, og det forventes en nedgang i den internasjonale trafikken på 35 – 70 % sammenlignet med sist vinter.

Basert på tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i de ulike internasjonale markedene, ser det ut til at det vil ta flere sesonger innen vinterturismen tar seg opp igjen.

– Vi har utviklet to scenarier foran vinteren 2020/21. Det første som er optimistisk beregnet, tar høyde for en trafikkreduksjon lik 35 % kommende vinter sammenlignet med sist vinter. Det gir et omsetningstap for nordnorske reiselivsbedrifter på 615 mill kroner og vel 120 000 færre gjester, sier klyngeleder Børre Berglund i Arctic-365.

Det vil være de mindre aktivitetsbedriftene som over år har bygd opp lønnsomme virksomheter rundt om i landsdelen, som vil bli mest skadelidende om dette scenariet blir en realitet.

– I det andre scenariet beregner vi en reduksjon på 70 % av den internasjonale trafikken til landsdelen. Noe som betyr 243 000 færre internasjonale gjester og et omsetningstap på 1,2 milliard kroner, fortsetter Berglund.

Om det andre scenariet slår inn vil hele reiselivsnæringen i Nord-Norge rammes, og overnattingsbedrifter, aktivitetsleverandører, transport- og serveringsbedrifter på de mest besøkte vinterdestinasjonene Tromsø-regionen, Lofoten, Kirkenes, Lyngen og Nord-Troms, Alta, Nordkapp og Senja, vil miste store deler av grunnlaget for helårsdrift. Konsekvensene av dette scenariet er konkurser, nedleggelse av bedrifter og tap av arbeidsplasser.

– Det er en kombinasjon av usikkerhet i markedene rundt nye bølger av koronapandemien, bortfall av flyruter og en generell økonomisk usikkerhet som er grunnlaget for de dystre scenariene foran kommende vinter, sier Børre Berglund.

Klyngeledelsen i Arctic-365 er tydelig på at om en vil beholde reiselivet som en viktig distriktsnæring i Nord-Norge, med lønnsomme lokalt eide bedrifter som skaper mange helårsarbeidsplasser, er det nå og i de kommende månedene næringen virkelig har behov for hjelp fra det offentlige.

Les mer om Arctic-365 her: www.arctic-365.no

Tips en kollega om dette!