Oslofjorden er under press og pilene peker nedover for miljøtilstand og friluftsliv. Miljødirektoratet foreslår en rekke tiltak i ny handlingsplan.

– Oslofjorden har store utfordringer, og en økende befolkning og klimaeffekter vil utsette området for enda større press. Sammen med en rekke andre etater har vi nå funnet hvilke tiltak som kan bidra til å nå målene om god miljøtilstand og muligheter for aktivt friluftsliv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet leverer i dag på oppdrag fra Klima- og miljødepartement forslag til en handlingsplan for Oslofjorden. Planen er . . .

Hei! Dette innholdet er kun for abonnenter. Logg inn her eller tegn et abonnement :)