Ikke hotellstreik – Forslag til ny avtale på Riksavtalen

I meklingen på Riksavtalen kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv fram til et forslag Fellesforbundets forhandlingsutvalg har valgt å sende på uravstemning. Det blir dermed ikke streik innen hoteller, restauranter, kantiner og cateringbedrifter.

– Vi har fått gjennomslag i tråd med frontfaget, men det er liten tvil om at dette oppgjøret reflekterer at det er en krise i store deler av bransjen, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Mange deler av bransjen er hardt rammet av koronakrisen, og en stor andel av de 7500 medlemmene er permitterte. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon sender nå resultatet ut på uravstemning.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette er langt unna våre opprinnelige krav. Samtidig ønsker vi ikke å ta en beslutning om konflikt uten å ha lyttet til bredden av medlemsmassen. Derfor går vi til det uvanlige skrittet å sende ut resultatet uten en klar anbefaling, sier Delp.

Forsvar av avtalen

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med ønske om å heve lønna, spesielt for de lavtlønnede i bransjen. Forbundet ønsket også å få nye bestemmelser som regulerer den utstrakte bruken av “ekstrahjelp” i bransjen.

Flere hoteller bekrefter at opp mot én tredjedel av de som jobber i hotellene er tilkallingsvikarer eller ekstrahjelp, med uforutsigbar arbeidstid og lønn.

– Våre krav ville utviklet Riksavtalen for framtiden. Vi mener hele bransjen vil tjene på tryggere ansatte, med ordnet arbeidstid og lønn, som får utviklet sin kompetanse og blir værende i jobben, sier Delp.

Forhandlingslederen sier det tidlig ble klart at de måtte kjempe for å forsvare Riksavtalen.

– Vi mener arbeidsgiverne burde kommet oss i møte. I stedet opplevde vi en arbeidsgiverside som gikk til angrep på ting som allerede ligger i Riksavtalen. Vi ble både skuffet og overrasket over at arbeidsgiverne ønsket å bruke krisen til å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Forhandlingslederen lister opp kravene arbeidsgiver tok med seg inn forhandlingene: 

Gir seg ikke på ekstrahjelpene

Selv om arbeidsgiverne ikke ønsker å bedre situasjonen for ekstrahjelpene, sier Clas Delp at Fellesforbundet vil ta kampen for denne gruppen.

– Vi vil nå jobbe langs andre spor for å sikre at flest mulig får fast stilling og ikke må jobbe på tilkalling. Det gjelder å følge opp juridisk de bestemmelsene som gjelder i dag, og å skolere våre tillitsvalgte i denne problematikken, sier han og legger til:

– Vi vil også jobbe for politiske endringer. Vi kan ikke akseptere at hotellene blir løsarbeidersamfunn, slår Clas Delp fast.

Det er bare halvannet år til nye tarifforhandlinger på Riksavtalen. Forhandlingslederen sier arbeidsgiverne kan se fram til harde slag når partene møtes under mer normale omstendigheter.

– Vi har veldig mye å ta igjen. Nå skal vi komme oss gjennom krisen, mens vi vi organiserer flere kolleger og bygger sterke lag inn mot neste lønnsoppgjør i 2022. 

Foto: Forbundssekretær Clas Delp er Fellesforbundets forhandlingsleder.