10 åpne reiselivsnyheter denne fredagen

Her finner du 10 åpne reiselivsnyheter fra dagens nyhetsbrev. Overskriftene lenker til orginalartikkel. Du finner alle dagens 32 utvalgte reiselivsnyheter i nyhetsbrevet 🙂


Virke Reiseliv om statsbudsjettet
«Audun Pettersens kommentarer til budsjettet som ble fremlagt torsdag.» Kilde: travelnews.no.

Norsk Reiseliv om Statsbudsjettet for 2023
«Regjeringen opprettholder nivået på midlene til internasjonal markedsføring, samtidig som de øker skattetrykket for en allerede hardt rammet reiselivsnæring.» Kilde: norsk-reiseliv.no.

Setter norske reiselivsperler i fare
«NHO Reiseliv mener skatteøkningene på formue og inntekt straffer gründere og familiebedrifter og presser flere bedriftseiere til å selge deler av bedriften for å betale økte skatter eller flytte. Administrerende direktør i NHO Reiseliv mener skatteøkningene vil bli en stor utfordring for norskeide reiselivsbedrifter.» Kilde: nhoreiseliv.no.

Knapp videreføring av reiselivspostene i statsbudsjettet
«Her finner du oversikten over reiselivspostene i statsbudsjettet 2023 og hva de betyr for deg som driver reiselivsbedrift.» Kilde: nhoreiseliv.no.

Rettleiar om planlegging av fritidsbustader
«Norsk Turistutvikling har bistått Kommunal- og Distriktsdepartementet i både kartlegginger og beskrivelser i Rettleiar om planlegging av fritidsbustader. » Kilde: facebook.com/NorskTuristutvikling

Lettet og glad på vegne av friluftslivet
«Vi vet at vi møter tøffe tider og fryktet at budsjettet ville inneholde kutt for vår del. Vi er derfor lettet over at forslaget til budsjett ser verdien av friluftsliv og at nærhet til natur er viktig for svært mange, sier DNTs styreleder, Per Hanasand.» Kilde: dnt.no.

81 arkitekter vil lage attraksjoner for Nasjonale turistveger
«Totalt har 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter nå meldt sin interesse for å inngå avtale med Nasjonale turistveger om å utvikle stoppesteder, utsiktspunkter, rasteplasser og servicebygg i ny moderne design..» Kilde: veier24.no.

Statsbudsjett 2023 for museene– på stedet hvil?
«For museene er det i stor grad videreføring av tidligere vedtak om bygg og satsinger både i Kulturdepartementets budsjettproposisjon og i de andre departementenes proposisjoner. .. Saemien Sijte kan ferdigstilles og Vikingtidsmuseet kan få byggestart på nyåret i 2023..» Kilde: museumsforbundet.no.

Småbedrifter og gründere maner til kamp
«I november skal Høyesterett over fem dager behandle Petter Olsens anke mot Skatteetaten i saken om moms- og skattefradrag for Ramme gård på Hvitsten.» Kilde: advokatbladet.no.

Fra Visit Nordkapp til Innovasjon Norge
«Marte Gabrielsen, kjent som prosjektleder i Visit Nordkapp, flyttet til Nordkapp i april 2019. Nå har hun forlatt Magerøya.  Hun har flyttet til Oslo og startet i stillingen som prosjektleder B2B i Innovasjon Norge Reiseliv.» Kilde: radionordkapp.no.


NB! Du finner flere aktuelle nyheter i nyhetsbrevet «Dagens reiselivsnyheter». Om du ikke allerede mottar dette så kan du tegne abonnement her!

Del gjerne!