20 år – 250 millioner passasjerer gjennom norske flyplasser

Den 1. september fyller Norwegian 20 år. På de årene har de vokst fra å være en liten utfordrer, til å være det største selskapet på Avinors lufthavner hittil i 2022.

To Norwegian-fly takser forbi den nye non-Schengen delen av Oslo lufthavn. Foto: Avinor
To Norwegian-fly takser forbi den nye non-Schengen delen av Oslo lufthavn. Foto: Avinor

– Norwegian har utfordret luftfartsbransjen og endret måten nordmenn reiser på, mener konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Nå markerer Norwegian sitt jubileum på norske flyplasser, blant annet med en større markering på Oslo lufthavn. Foss mener selskapet har fått til mye, i et krevende marked.

– Norwegian ble et stykke norsk industrihistorie: Det er ikke så mange norske selskap som er internasjonalt kjent og har klart å få til det Norwegian har fått til. De turte å satse i luftfarten, der nesten ingen turte.  

Endret spillereglene

Norsk luftfart og tilbudet til norske passasjerer, preges i dag av solid konkurranse og en rekke norske flyselskap som satser innen- og utenriks. Det har gitt nordmenn og norsk næringsliv unike muligheter til å nå ut til andre land.

– Norwegian har bidratt til å endre spillereglene i norsk luftfart. Konkurransen tok seg opp, prisene sank og tilbudet vokste kraftig som følge av deres inntog i markedet, sier Foss.

– Det ble rett og slett mulig for folk å fly, i mye større grad enn før. Norwegians inntog har gjort at alle andre også har måttet levere bedre. For oss i Avinor handler det blant annet om at vi måtte lene oss fremover og bli mer oppmerksomme på partnerne våre og mangfoldigheten i markedet.

Turbulens underveis

Norwegian har de siste årene gått gjennom store økonomiske endringsprosesser. Samtidig har selskapet hittil i 2022 fraktet flest passasjerer innom Avinors lufthavner, over 9millioner.

– Norwegian måtte gjennom en tøff restrukturering gjennom pandemien, og mange måtte notere store tap. Men selskapet har reist seg igjen, og har nå 128 utenlandsruter til 31 ulike land. I tillegg til alle rutene innenlands. Det må vi bare anerkjenne, for det står det respekt av, sier Foss.

– Jeg vil gjerne gratulere Norwegian med 20-årsdagen og si at vi i Avinor gleder oss til å følge med videre på flyreisen.

Fakta om Norwegian og Avinor:

  • Siden oppstarten i 2002 har Norwegian transportert over 250 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner
  • Norwegian har 128 utenlandsruter, til 31 forskjellige land, fra Avinors lufthavner
  • Så langt i 2022 er Norwegian det største flyselskapet hos Avinor, og har fraktet over 9 millioner passasjerer til, fra eller via Avinor sine lufthavner frem til september
  • Norwegian har i 2022 operasjoner ved 13 av Avinors lufthavner, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn. Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Del gjerne!