2469 Reiseliv styrker teamet

-Vi har i gleden av å meddele at Jon-Erlend Alstad er ny partner i 2469 Reiselivsutvikling AS, sier Managing Partner Børre Berglund. Jon-Erlend vil forsterke teamet vårt betydelig. Både fordi han har en meget relevant reiselivskompetanse, men også hans erfaring fra arbeid med norske merkevarer i eksportmarkedene er etterspurt av våre oppdragsgivere, fortsetter Berglund.

Jon-Erlend Alstad

De siste årene har Jon-Erlend vært sentral i etableringen av det nordnorske reiselivsselskapet Best Arctic Group AS. I første fase som styreleder i datterselskapene Bussring AS og Tromsø Safari AS og i perioden mars 2022 til september 2023 som adm.dir. /CEO. Han har det siste året jobbet spesielt med utvikling av«The Arctic Route», et tilrettelagt opplevelseskonsept med buss som transportform på Nordkalotten.

Jon-Erlend har lang års erfaring fra eksportrettet norsk næringsliv, i stor grad fra det som kan betegnes som ferdigvarebransjen. Han startet som salgsdirektør i reiselivsselskapet Top of Europe Norway AS på 90-tallet. Deretter var han kommersiell direktør for Stokke i 9 år, der han var med på å bygge en av de største norske eksportsuksesser innenfor barneutstyr. Gjennom Stokke-perioden hadde han bosted i London over en periode på 6 år, etterfulgt av 2 år i Stuttgart. Fra 2007 til 2012 var Jon-Erlend kommersiell direktør og i konsernledelsen for det som etter hvert er blitt Europas største leverandør av kontorstoler(FLOKK, i Norge best kjent gjennom varemerket HÅG). Jon-Erlend satt deretter i konsernledelsen forEkornes i 6 år. Internasjonalt salg og merkevarebygging har vært fellesnevneren for alle de over nevnte periodene. Gjennom korona-tiden, mars 2020 – februar 2022, var han konsernsjef/CEO for Dovista Norge AS, en av Norges største vindusprodusenter med fem fabrikker spredt rundt i landet.

Jon-Erlend Alstad har en Master of Science in Marketing grad/Sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole/BI. Graden er spesialisert innenfor fagområdet eksportmarkedsføring.

– Jeg gleder meg til å starte i 2469 Reiseliv og vil bruke min brede kompetansebakgrunn inn mot nye oppdragsgivere og i nye utviklingsprosjekter, sier Jon-Erlend. Reiselivet er i en rivende
utvikling, markedene svarer godt og jeg vil kunne bidra med min erfaring både på produkt, marked og merkevaresiden, sier Alstad.

– Vi erfarer at det norske reiselivet er i sterk utvikling etter pandemien, og erfarer at det er behov for spisset kommersiell utviklingskompetanse i alle deler av reiselivet, avslutter Børre Berglund.

Del gjerne!