8,9 millioner til populære turområder

16 norske turmål får støtte fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier til prosjekter som skal ivareta natur-, kultur- og opplevelseskvaliteter.

– Etter to år med pandemi har enda flere nordmenn fått oppleve Norge som ferieland og sett viktigheten av naturen som rekreasjonsarena. Nye bruksmønster har ført til at flere turmål har opplevd høye besøkstall. Med tilskuddsordningen Nasjonale turiststier bidrar vi til å ivareta den gode naturopplevelsen, kvalitetene og sikkerheten ved noen av våre mest populære turområder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Trolltunga, Fosseråsa, Kjerag og Preikestolen er autorisert som Nasjonale turiststier. Autorisasjonsordningen sikrer tilskudd for å ivareta natur-, kultur- og opplevelseskvaliteter på disse stiene med svært mange besøkende hvor internasjonale besøkende utgjør en stor andel.

Bare stier som tar hensyn til naturmangfold, friluftsliv, sikkerhet og landskapskvaliteter kan bli autorisert.

Les mer om tilskuddsordningen: Nasjonale turiststier – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forberedt på mange besøkende

I tillegg til de autoriserte Nasjonale turiststiene har vi andre stier med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdier som har utfordringer knyttet til blant annet slitasje på stien, behov for ulike informasjonstiltak og utfordringer knyttet til søppelhåndtering eller sanitærforhold.

Flere av disse får nå støtte fra tilskuddsordningen, også stier som ikke tidligere har fått støtte; Sanna på Træna, Skålastien, fuglefjellet på Runde og Viewpoint Snøhetta. Felles for stiene er at det er stier med sterk attraksjonskraft med svært mange besøkende.

Det er sentralt i ordningen at det ikke skal legges til rette for mer utbygging og tilrettelegging enn det som er nødvendig for å ivareta de ulike kvalitetene til naturområdet.

Pengene går blant annet til arbeid med besøksforvaltning, slik som brukerundersøkelser og analyser av naturens sårbarhet, tilrettelegging og vedlikehold av stier og merking og tiltak for å møte utfordringer knyttet til toalett, informasjon og sikkerhet. I noen områder vil støtten gå til fjellvakttjeneste og vertskap i sommersesongen.

Viktig med kunnskap om besøksforvaltning

– Flere og flere setter gode natur- og kulturopplevelser høyt på sin prioriteringsliste både i ferien og i hverdagen. Med ordningen Nasjonale turiststier blir stadig flere stier godt rustet til å ta imot svært mange besøkende, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet har jevnlig kontakt med turmål som opplever utfordringer knyttet til blant annet slitasje, søppel, telting og parkering. Besøksforvalting er et viktig verktøy i arbeidet med å ivareta natur- og kulturverdiene, sikre gode opplevelser og sikkerhet til de besøkende, og samtidig legge til rette for bred verdiskaping i lokalsamfunnene. Kunnskap om besøksforvaltning gjør også turmålene bedre rustet når det oppstår uforutsette situasjoner.

God planlegging er også viktig for stitilretteleggingstiltak. Miljødirektoratets veileder Stiskulen gir råd om hvordan du skal ta vare på den stien du har, eller hvordan planlegge og gjennomføre et stiprosjekt med ulike tilretteleggingsmetoder tilpasset terreng og antall brukere.

Les mer om tilrettelegging og vedlikehold av sti her: Stiskulen – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Tilleggsutlysning i sommer

Årets prosjekter er tildelt fra 100 000 kroner til 1,65 millioner kroner.

– I behandling av søknadene ble det lagt vekt på at tiltakene skal støtte oppunder ivaretagelse av sikkerhet, natur- og kulturminner og den gode turopplevelsen på eksisterende turmål, med sterk attraksjonskraft og svært høye besøkstall. Enkelte prosjekter har fått midler for å kunne sluttføre arbeid som er påbegynt tidligere, sier Hambro.

Miljødirektoratet vil komme med en tilleggsutlysning med søknadsfrist medio august 2022 for resten av årets midler. I den utlysningen vil det bli spesielt lagt vekt på akutte behov som dukker opp i løpet av sommeren og arbeid knyttet til besøksforvaltning. Det kan være både oppstart og videreføring, slik som prosjektledelse, sårbarhetsanalyser, brukerundersøkelser og utarbeidelse av besøksstrategier for mye besøkte naturområder.

Prosjektene som får støtte

 • Aurlandsdalen, Aurland, Vestland: 420 000,-
 • Besseggen, Vågå, Innlandet: 420 000,-
 • Dronningruta, Øksnes, Nordland: 800 000,-
 • Dronningstien, Ullensvang, Vestland: 300 000,-
 • Engenbreen, Meløy, Nordland: 400 000,-
 • Fosseråsa, Stranda, Vestland: 529 000,-
 • Gaustatoppen, Tinn og Hjartdal, Vestfold og Telemark: 300 000,-
 • Kjerag, Sandnes, Rogaland: 375 000,-
 • Preikestolen, Strand, Rogaland: 1 650 000,-
 • Romsdalseggen, Rauma, Møre og Romsdal: 1 000 000,-
 • Rødøy, Rødøy, Nordland: 420 000,-
 • Runde, Herøy, Møre og Romsdal: 200 000,-
 • Skålastien, Stryn, Vestland: 410 000,-
 • Trolltunga, Ullensvang, Vestland: 1 600 000,-
 • Træna, Træna, Nordland: 100 000,-
 • Viewpoint Snøhetta, Dovre, Innlandet: 150 000,-
Del gjerne!