Air Leap bytter flytype på Røros

Fra og med 3 januar setter Air Leap inn Fokker 50 på Røros i stedet for Saab 340. Det er det svenske flyselskapet Amapola som kommer til å fly for Air Leap under en periode frem til en langsiktig løsning er på plass.

– Vi er glade for at vi har kommet til denne løsningen på Røros. Det kjennes dessuten bra at vi ha funnet et annet skandinavisk selskap med kollektivavtaler og skandinaviske arbeidsvilkår som kan hjelpe oss på kort sikt, mens vi iverksetter egen løsning. Vi vil samtidig beklage at Saab 340 ikke kunne brukes i den utstrekning som tidligere etter at et nytt regelverk trådte i kraft 12 august 2021, sier Johan Giæver Marvik, kommersiell direktør i Air Leap

– Jeg har observert at det har versert mye feilinformasjon i media de siste ukene, og jeg vil derfor takke vår kontraktspart Samferdselsdepartementet for god og konstruktiv dialog. Det er mange variabler som har forårsaket det inntrufne, men til syvende og sist er det så enkelt at vi ikke har kunnet levere et tilstrekkelig produkt til våre kunder uavhengig av årsak. Nå skal vi se framover og få på plass interlineavtalen med SAS, samtidig vil jeg også benytte anledningen til å informere om at innsjekk på Gardermoen er utbedret ved at man kan benytte kiosker og bag-drop, fortsetter Johan Giæver Marvik.

– Amapola er en god løsning på kort sikt for de problemene som har oppstått i forbindelse med innføringen av det nye regelverket for rapportering av rullebanens vintertilstand. Vi jobber med en langsiktig løsning som vi håper å kunne ha på plass første halvår 2022, sier Jon Melkersson, daglig leder i Air Leap.

Del gjerne!