Arkivet fra Hotel Mundal blir nasjonal dokumentarv

Hotel Mundal i Sogn gjorde Norge kjent som reisemål på 1800-tallet og har vært en viktig turistdestinasjon fram til i dag. Det nær komplette arkivet fra Mundal blir nå det første hotellarkivet som tas opp i Norges dokumentarv.

Arkivet etter Hotel Mundal i Sogn er det første hotellarkivet i Norges dokumentarv. Arkivet strekker seg fra hotellet ble bygd i 1891 til omtrent 1980. Foto: Axel Lindahl/Digitalt Museum
Arkivet etter Hotel Mundal i Sogn er det første hotellarkivet i Norges dokumentarv. Arkivet strekker seg fra hotellet ble bygd i 1891 til omtrent 1980. Foto: Axel Lindahl/Digitalt Museum

– Vi fikk inn mange gode nominasjoner på temaet «hverdagsliv»,for eksempel turisme og reiseliv, som var det vi ønsket oss spesielt i år. Vi har besluttet å ta inn ni dokumenter og arkiv som viser en bredde i norsk kulturarv og historie, sier Hilde Elvine Bjørnå som leder den norske komiteen for verdens dokumentarv.   

Se alle dokumentene som tas opp i Norges dokumentarv 2022

Arkivet fra Hotel Mundal gir unik innsikt og kunnskap om turisme og reiselivsnæring i Fjærland fra oppstarten av hotellet i 1891 og fram 1980. Hotellet gjorde Norge kjent som reisemål på 1800-tallet. Den korte veien fra Fjærlandsfjorden og opp til isbreene har lokket kunstnere, turgåere og besøkende til den populære turistdestinasjonen helt frem til i dag. 1. desember ble det kjent at arkivet fra hotellet blir tatt opp som en del av Norges dokumentarv. 

Komiteens begrunnelse for innføringen av arkivet fra Hotel Mundal, Vestland fylkeskommune 

Arkivet etter Hotel Mundal dokumenterer turisme og reiselivsnæring fra oppstarten av hotellet i 1891 og fram til om lag 1980, og det i et av de mest ikoniske vestlandske fjordområdene som både gjorde Norge kjent som reisemål på 1800-tallet og som var og er en viktig turistdestinasjon fram til i dag. Det nær komplette arkivet etter Hotel Mundal er unikt i nasjonal sammenheng med sin sammenhengene dokumentasjon av turismen fra framveksten av den utanlandske turistferdsla på slutten av 1800-talet, gjennom krig og krisetider, til det moderne reiselivet etter andre verdskrigen. 

Les mer om arkivet fra Hotel Mundal hos Fylkesarkivet i Vestland 

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Verdensminner som skal synliggjøre og ta vare på viktig kulturarv i form av dokumenter, arkiv, manuskript, foto, film og lyd. Det er den norske komiteen for verdens dokumentarv som vurderer og avgjør hvilke dokumenter som blir skrevet inn i Noregs dokumentarv. Komiteen nedsettes av Kulturrådet etter samråd med Den norske UNESCO-kommisjonen, men består av eksterne fagpersoner. Kulturrådet er også sekretariat for komiteens arbeid.

Del gjerne!