Bachelorprogrammet Northern studies legges ned

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å legge ned bachelorprogrammet Northern studies.

Skjermdump fra dagens styremøte. Foto: UiT
Skjermdump fra dagens styremøte. Foto: UiT

Northern studies er ett av flere studieprogram ved Institutt for reiseliv og nordlige studier. UiT har ikke vurdert og vurderer ikke å legge ned reiselivsstudiene, som er et annet fagområde ved instituttet.

Nå jobber en bredt sammensatt arbeidsgruppe fram en plan for hvordan UiT skal utvikle reiseliv som fagområde videre, parallelt med at UiT jobber med organisatoriske endringer for Institutt for reiseliv og nordlige studier. Arbeidsgruppen består av representanter fra NHO Reiseliv, Visit Alta, den lokale reiselivsbedriften Sorrisniva i Alta og UiT.

– Reiselivet i Nord-Norge går bra og er en sentral næring for landsdelen. Derfor er det viktig for UiT å tilby gode studier på dette feltet framover. Det er utgangspunktet når vi gjør våre framtidige vurderinger, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Styret ved UiT har vedtatt å legge ned bachelorprogrammet i Northern studies på grunn av svak rekruttering og stort frafall av studenter over tid. Nedleggingen vil ikke berøre eksisterende studenter ved studiet. De har rett til å fullføre i minst to år etter normert studietid.

Del gjerne!