Beitostølen skal sitte rolig i båten nå, og ikke trigge folk til å reise til fjells

Vi skal alle holde oss hjemme, og vi skal ikke foreta reiser verken uten- eller innenlands. Dette betyr at Beitostølen skal sitte rolig i båten og ikke trigge publikum med budskap om å komme til fjells. Det er situasjoner som denne historien måler oss på, hvem som utviste ansvar og helseriktig dømmekraft, bokstavelig talt, sier PR-strateg Bjørn B Jacobsen i DestinasjonsKirurgene.

Viktig at hele destinasjonen tar ansvar

-Det er sjølsagt ei utfordring å balansere dette, så lenge destinasjonen er åpen, men det kollektive ansvaret som hele Norge preges av nå, og som sentrale og lokale myndigheter forutsetter at vi alle tar, betyr at kjørereglene regjeringen og helsemyndighetene nå har gitt oss, skal være retningsgivende for alt vi gjør. Det betyr at vi i vårt system stanser all PR og markedsføring vi ellers kjører, for å trigge publikum til å reise til fjells. Det er viktig at hele destinasjonen tar dette ansvaret, understreker Jacobsen, som er PR-ansvarlig for fyrtårnsselskapet Beitostølen Resort.

Han snakker om både vanlige gjester som ellers besøker Beitostølen, så vel som hyttefolket, fordi myndighetene ber alle om å holde seg mest mulig hjemme. Bærum er sammen med Oslo kommunen med flest hytteeiere på Beitostølen. I dag morges sendte Bærum kommune ut sms til alle sine innbyggere, deriblant Bjørn B Jacobsen, som bor på Fornebu.

Liv og helse skal alltid stå i høysete

-Når du får sms fra din kommune, er det alvor. Her skriver ledelsen i Bærum kommune følgende: «Alle bør for tiden være mest mulig hjemme, og begrense sosial kontakt med andre». Så lenge disse rådene gjelder, og sentrale myndigheter dessuten sier at hvis noen likevel reiser på hytta, skal de kjøre direkte fra A til B, uten stopp eller kontakt med andre på vegen opp til hytta. Det betyr at folk enten bør handle før de drar, eller bestille varene hos den lokale kjøpmann på Beitostølen, enten for utkjøring eller henting der, men rådet er altså å ikke reise noe sted.

-Dette er en tøff situasjon for hele besøksnæringa, men som sagt; liv og helse skal alltid stå i høysete i slike situasjoner. Beitostølen fikk mye goodwill for måten vi håndterte nedstegningen av destinasjonen på i mars, ja selv statsminister Erna Solberg sa at dette er noe vi i regjeringen har merket oss. Nå er vi der igjen, og det er ekstremt viktig at hele næringa sitter rolig i båten nå, inntil myndighetene sier at  denne kritiske situasjonen har lettet, og at vi igjen kan ønske alle våre gjester og hytteeiere velkommen til Beitostølen, forhåpentligvis før jul. Husk; det er situasjoner som denne historien måler oss på, og dette handler om å vise d ansvar situasjonen krever, som betyr alt for Beitostølens omdømme vis a vis omverden, påpeker Bjørn B Jacobsen.

DestinasjonsKirurgenes hovedbøle i fjellet, ei romslig hytte i Raudalen ved Beitostølen, der Bjørn B Jacobsen og prosjektleder Tone Greni holder til. De veksler mellom Fornebu og Beitostølen, alt etter behov for tilstedeværelse.

 

Bjørn B Jacobsen, som har vært strategirådgiver for reiselivsindustrien i både Norge og Norden i flere tiår, understreker hvor viktig det er at destinasjonene følger myndighetenes Korona-råd. Når helsemyndigheter og regjering sier at vi skal holde oss mest mulig hjemme, og ikke reise, heller ikke innenlands, betyr det at vi legger trommer og trompeter til side, slik at vi ikke trigger folk til å reise. Det er tøffe tider for alle destinasjoner, men desto mer og desto bedre vi løfter i flokk, jo raskere bidrar vi til at smitte-siutuasjonen letter. Bjørn B har vært rådgiver for Atle Hovi og fyrtårnselskapet i fjellet Beitostølen Resort i 8 år, der DestinasjonsKirurgene har PR-oppdraget.