Byggestart for Innlandets største museumsprosjekt

Anno – Museene i Hedmark markerte nylig byggestarten på sitt kjempeprosjekt Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, lokalisert til Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Bygget skal stå ferdig før jul i 2021 og skal huse over 100.000 kulturhistoriske gjenstander fra alle Annos museer og Norsk Skogfinsk Museum. Prislapp: 170 millioner kroner.

Fremtidens museum

– Denne byggeprosessen reiser en viktig diskusjon, åpnet Annos styreleder Knut Storberget med.

– Hva skal museene bety for folk i fremtiden? Hva skal vi vise frem og hvilken arena skal museene være?

Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er et gigantisk byggeprosjekt, men også et gigantisk ryddeprosjekt. I lengre tid har det man kan kalle Hedmarks største ryddejobb pågått i Anno sine museer, og til tross for at dørene uventet måtte stenge en liten periode har det vært en aktiv vår i museene. I forbindelse med innflytting i det nye bygget skal nemlig over 170.000 gjenstander revideres, digitaliseres, og tilgjengeliggjøres for allmennheten. På denne måten er ikke dokumentasjonssenteret bare et viktig bygg for Anno, men også med på å skape selve grunnlaget for digital formidling av kulturarv.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa konservator og ansvarlig for innflyttingsprosjektet, Vigdis Vingelsgaard.

– Museene blir utfordret av Kulturrådet på digital formidling. Dette gir oss de beste lokalene for konservering, samlingsdokumentasjon og forskning, og muligheten til å sette samlingene våre inn i en samfunnsmessig sammenheng – med nye utstillinger og formidlingsopplegg.

Strenge krav til klima og sikkerhet

Veidekke AS, som vant anbudskonkurransen, uttrykte under markeringen at de er stolte av å få delta i et så stort og viktig prosjekt i kulturhistorisk sammenheng. Miljø og bærekraft er viktige faktorer i byggeprosessen, og det stilles strenge krav til klimaforhold og sikkerheten rundt noe så høytidelig som vår egen kulturarv. Om ett år skal den 5232 m2 store bygningen stå ferdig med mottak for gjenstander, fire magasinhaller med klimastyring, verksteder for konservering og administrasjonslokale. Bygningen skal kunne ta vare på alt fra store landbruksredskaper til våpen, tekstiler, kunst og fotografier.

Historisk vri

For å gjøre en historisk vri på «første spadetak», brukte styreleder Knut Storberget hest og en gammel plog for å markere byggestarten. Han og administrerende direktør Sven Inge Sunde roser museumslederne i Anno, tidligere styreledere og administrerende direktør for langsiktig tankegang og arbeidet med å skape et av Norges best konsoliderte museer.

– Anno er et godt lag med stor tillit til hverandre, noe Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er et tydelig bevis på – her skal gjenstander fra alle Annos museer lagres for nåværende og kommende generasjoner, sier Sunde.

GLEDENS DAG: Styreleder Knut Storberget (t.v.) og adm. dir. Sven Inge Sunde hadde god grunn til å smile fra øre til øre, da spaden endelig ble satt i jorda i et byggeprosjekt det har vært jobbet med siden 2006.

Satser på museum

Til sammen har Anno fått bevilget 160 millioner kroner til byggeprosjektet, der 90 millioner er bevilget gjennom statsbudsjettet.

– Regjeringen viser at de satser på museum, og det setter vi selvfølgelig stor pris på, sier Sunde.

– Vi vil også takke en aktiv fylkeskommune og kommunene i gamle Hedmark for de resterende millionene. Uten fylkeskommunen og kommunene ville ikke dette prosjektet vært mulig.

Selv har Anno bidratt med tomt til en verdi av 10 millioner kroner, og rundt 100 årsverk i arbeidet med Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin.

www.annomuseum.no

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 23 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Bildet øverst: Styreleder Knut Storberget markerte byggestart med hest og plog – under kyndig veiledning av Ole Victor Larsen. Foto: Toril C. Skaaraas Hofseth / Anno museum