Deler ut millioner til utvikling

Statskog bidrar nå med over sju millioner kroner til utvikling i statsallmenningene.

Totalt 49 prosjekt har i denne runden fått tilsagn på i alt 7,7 millioner kroner. Tilsagnene er gitt til et stort mangfold av tiltak og er spredt over et stort geografisk område i Sør- og Midt-Norge.

Støtteordningen hviler på Statskogs verdiskaping i statsallmenningene og bevilges fra Grunneierfondet. Fondets inntektsside består blant annet av statens grunneierinntekter fra tomtefeste i statsallmenningene.

Tone Groeggen i Statskog har gjennomgått og behandlet søknadene i årets runde. Hun ser en overvekt av tiltak som skal styrke friluftslivet.

– Samtidig kommer det også bidrag til klart næringsrettede formål, noe som har prioritet ved disponeringen av disse midlene, forteller Groeggen. 

Statskogs bidrag går i årets runde til alt fra restaurering av steinbuer og utleiehytter til melkeanlegg på seter og nytt storkjøkken i en reiselivsbedrift. Det gis også midler til utbedring av veger og bruer.

– Framover vil vi spesielt etterspørre og gi drahjelp til tiltak som bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene eller på ressurser fra disse eiendommene, sier Groeggen.

Tiltakene som har fått støtte er ramset opp nedenfor.
SøkerFylkeKommuneStats-allmenningTiltakTotale prosjekt-kostnaderTilsagns-beløp
Bykle fjellstyreAgderBykleBykleTilbygg hytte Krokevasskvæven. Hindrer fuktskader ved inngangsparti.94 75030 000
Dovre fjellstyreInnlandetDovreDovrefjellRestaurering av Vålåsjøhytta. Fjellstyrets mest brukte hytte like ved E6 på Dovre.117 70641 000
Besøkssenter Femundsmarka GutuliaInnlandetEngerdalRendalen NordreOmbygging av inngangsparti for bedre utnyttelse av areal og inn til utstillingene. Enkel informasjon i inngangspartiet.661 260231 000
Sameiet Borkhusvegen VeglagInnlandetFolldalFolldalUtbedring Borkhusbrua. Eneste adkomst til tilleggsjord, setring og annen næring. Ene brukaret står på SA.1 425 000500 000
Gausdal fjellstyreInnlandetGausdalGausdalProsjekt «Sterke inntrykk med små avtrykk».1 000 500500 000
Reinaåsen velInnlandetLillehammerFåberg ØstfjellUtbedring av veier Fåberg Østfjell.94 68833 000
Finndalen fjellstyreInnlandetLomFinndalenBygging av ny gangbru over Råkå. Bedre ferdsel for folk og beitedyr over bekken. Vanskelig å kommer over slik det er i dag.30 00011 000
Finndalsvegen SAInnlandetLomFinndalenElektrisk bom Klomsrogrove-Vangen. Aktiv setring og mye beitedyr. Behov for økt vedlikehold.393 625138 000
Lom fjellstyreInnlandetLomLeir- og BøverdalNy lita oppsynsbu og fjellstyrehytte i Storådalen med uthus. Rive den gamle. Brukt til oppsyn, tilsyn av beitedyr og gjetere for tamrein.865 000300 000
Rendalen fjellstyreInnlandetRendalenRendalenOppsett av to stk. lavvo i tre. Gratis og lavtersketilbud.233 00082 000
Sameiet ImsdalsvegenInnlandetRingebuImsdalen, HirkjølenNy bru over Stuva. Viktig for fastboende, jegere, fiskere, turister.1 564 037500 000
Brettingsdal fegjetingInnlandetRingebu og Stor-ElvdalSetningen og AtnedalRestaurering av Brettingsdalsbua. Eldre steinbu/ gjeterbu for beiteberettigede fra Ringebu.514 875180 000
Sel fjellstyreInnlandetSelSel og Nordre KolloenRestaurering av oppsynsbu og uthus Veslelægeret. Brukes av gjetere.55 96612 000
Sollia fjellstyreInnlandetStor-ElvdalSetningen og AtnedalBygging av vei til Andersbåta ved Atnsjøen med parkering, rasteplass og båtutsetting. Øker tilgjengeligheten til Atnsjøen for allmennheten.1 172 500350 000
Espedalen turløyperInnlandetSør-Fron Nord-FronFron Søndre, Fron NordreOpparbeidelse av løypetraseer, rasteplasser og skilting.200 00070 000
Vestre Slidre fjellstyreInnlandetVestre SlidreVestre SlidreOppføring av ny fjellstyrehytte ved Storfjorden. Utleie og til eget bruk, §35 fjelloven.380 000133 000
Sjodalen hyttetun og Camping ASInnlandetVågåLangmorkjeNytt storkjøkken. Privat næringsvirksomhet som satser på turisme og tilbyr forskejllige aktiviteter. Flere ansatte samt lærlingebedrift.5 500 0001 000 000
Vågåfjell turløyper SAInnlandetVågåLangmorkjeHelårs turløyper. Kjører 320 km i kommunene Lom, Vågå og Sel. Mange lag og foreninger er tilknyttet bedriften. Tilskuddet gjelder bare skitraseen.1 020 000150 000
Sameiget Dyrtjønnbekken FellessæterInnlandetVågåLangmorkjeKjøp og montering av melkeanlegg på fellesseter. To brukere med melkegeit. En ansatt.265 000100 000
Øyer fjellstyreInnlandetØyerØyerRestaurering av oppsyn/jakt/fiskehytta Bøseterlia. Hytta brukes av fjellstyrets ansatte, turfolk, jegere, fiskere og gjetere.608 100210 000
Hessdalen idrettslagTrøndelagHoltålenHesjedalKjøp av ny løypemaskin. Ca. 5 mil med løyper i populært turterreng med mange hytter.1 700 000300 000
Ålen fjellstyreTrøndelagHoltålenHesjedalBubekkvika ved Øyungen. Tilrettelegging for friluftsliv med parkering og toalett.250 00088 000
Prosjekt Gamle LifjellvegTrøndelagLierneSandøldalTilrettelegge for flere brukere, skilting, gapahuk. Historisk tur og kulturhistorisk vei fra Grong til Lierne. Bare statsallm.delen i Lierne.515 000180 000
Fjellstyrene i HoltålenTrøndelagMidtre GauldalNekjådalLangtjønnbua. Åpen bu som brukes året rundt. Bygging av ny bu.669 000100 000
Odd Harry BusethTrøndelagMidtre GauldalBudalUtbedring av bru ved Storbekkøya, Museumsseter. Viktig for melkebil (setring) og aktivitetene ved Museumssetra.350 000120 000
Namsos fjellstyreTrøndelagNamsosFinntjønnRenovering Spjotvasshytta og Krokvasshytta.180 00063 000
Nord-Fosen siidaTrøndelagNamsosFurudalNaust ved Straumen, Finnvolvatnet. For bruk av båt ved tilsyn av rein.200 00070 000
Namsskogan fjellstyreTrøndelagNamsskoganBrekkenNy hengebru over elva Tromsa. Mye brukt sti opp til Tromsfjellet.137 48248 000
Overhalla fjellstyre og StatskogTrøndelagOverhallaVesterå/ Landego/ GravdalOpparbeide gruslager i Vesterå st.allm. Viktig utfartsområde. Veien viktig for beitelag, jegere, hytteeiere, fiskere, børplukkere og friluftsinteresserte490 000171 000
Kvikne fjellstyreTrøndelagRennebuKvikne ØstreRestaurering av dam Nedre Grønlitjønna. Kulturhistorisk verdi mht. økt fiske og matauk.322 500113 000
Røros fjellstyreTrøndelagRørosLille KorsjøliaRestaurering av utleiebu i Lille Korsjølia st.allm. Slitasje og råte.52 50018 000
Røyrvik fjellstyreTrøndelagRøyrvikNamsvatnNytt tak på gapahuk ved Storelva. Mye brukt område for turfolk. Lavterskeltilbud.59 27121 000
Røyrvik fjellstyreTrøndelagRøyrvikNamsvatnOppgradering av allmenningshytta Viermahytta. Viktig utleiehytte for de som skal inn i Børgefjell nasjonalpark.103 74736 000
Snåsa fjellstyreTrøndelagSnåsaLuruOpprusting av fiske- og rasteplass ved Leirsjøen. Utedo, teltplatting, legge kavel, båtopptrekk.261 12846 000
Snåsa fjellstyreTrøndelagSnåsaFlere st.allm.Innkjøp av båter til bruksberettigede og utleie i nasjonalparken.252 66388 000
Fjellvegen Imsdal-Grønningen SATrøndelagSnåsaGaundal, Holden og JævsjøHeving av veien på fokkutsatte områder, etablering av grusuttak. Helårsvei til populære friluftsområder og hytter.1 000 992265 000
Steinkjer fjellstyreTrøndelagSteinkjerStod SellifjellTilrettelegging ved naust ved Hatlingvatnet. Bedre fremkommelighet for brukere.33 68712 000
Lars Hatling og Grete VolanTrøndelagSteinkjerStod SellifjellEtablering av flytebryge og bålplass ved Hatling-vatnet. Ses i sammenheng med fjellstyrets anlegg.50 00018 000
Stod-Sellifjell vegforeningTrøndelagSteinkjerStod SellifjellNy bomløsning. Økte inntekter. Vedlikehold.144 21350 000
Hatlingvatnet hytteeier-foreningTrøndelagSteinkjerStod SellifjellKlopplegging av sti ned til Hatlingvatnet. Ses i sammenheng med de to andre tiltakene ved Hatlingvatnet.9 6003 500
Verran og Inderøy fjellstyreTrøndelagSteinkjerSandseterRestaurering av fjellstyrehytte. Ikke restaurert siden 1981. Trenger dette for utleie. Handicapvennlig.115 00040 000
Helgådal idrettlagTrøndelagVerdalMalsåRestaurering av smelteovn i Malså gruve. Kulturhistorisk interessant1 155 000400 000
Verdal idrettsrådTrøndelagVerdalLeksdalVidere klopplegging til Gamma og Rollsjøan. Hindrer slitasje på myr. Tilrettelegging for allmuen.261 50020 000
Aurland FjellstyreVestlandAurlandAurland NordreNytt dekke til kaia i Nordheimsdalen. Kulturhistorisk viktig mht. tømmeruttak. Utfartsterreng. Øker tilgjengeligheten.60 00021 000
Halne fjellstuguVestlandEidfjordEidfjordOmlegging fra dieselaggregat til solcelle for mer fornybar energi og bedre økonomi. Dette i forbindelse med ny utleiehytte.1 470 000515 000
Ullensvang fjellstyreVestlandUllensvangUllensvangUtbedring av Rogdabu. Eldre steinbu der veggen er i ferd med å gli ut300 000105 000
Ullensvang fjellstyreVestlandUllensvangUllensvangInnkjøp av båtmotor, fiskegarn og fryseboks.74 50026 000
Røldal fjellstyreVestlandUllensvangRøldalFiskeforbedringstiltak med utsetting av fisk, båter, påhengsmotor, fiskegarn, fryseboks. Økt interesse og inntjening.223 00078 000
Røldal fjellstyreVestlandUllensvangRøldalRenovering av fjellstyrehytta Eriksbu. Mye brukt av jegere.401 375140 000

Les mer om statsallmenninger på statskog.no


Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Del gjerne!