Elbilferien 2022: Fremdeles ladekø, men kortere ventetid

Syv av ti ferierende elbilister opplevde ladekø i sommer, og det er ikke nedgang fra i fjor. Den gode nyheten er at elbilistene opplever ladekø sjeldnere og at køtiden har gått ned sammenlignet med 2021. Det viser ferske tall fra Norsk elbilforening.

Ferieundersøkelsen viser også at mange sliter med å starte ladingen. (foto: Jamieson Pothecary).
Ferieundersøkelsen viser også at mange sliter med å starte ladingen. (foto: Jamieson Pothecary).

─ Vi beveger oss i riktig retning. Det er bra at elbilistene står sjeldnere og kortere i ladekø i løpet av ferien, men vi må fortsette å arbeide for at ladekøene begrenses, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. 

I fjor oppga 19 prosent av de ferierende elbilistene at de stod ofte i ladekø, mens i år er samme tall nede på 12 prosent. Blant elbilistene som opplevde ladekø i fjor, så stod majoriteten i kø mellom 20-60+ minutter (54 prosent). I år så vi en bedring, da flertallet blant de som opplevde ladekø sa at de stod under 20 minutter i kø (59 prosent).

Mye skjer i elbilsatsingen. Siden sommeren i fjor har Norge fått 130 000 flere elbiler på veiene, og 1300 flere hurtigladere.

─ Det er grunn til å glede seg over den kraftige utbyggingen av hurtigladere, men vi må trappe opp enda mer. Vi må bygge rundt 5000 nye hurtigladere innen utgangen av 2025 for å dekke behovet, kommenterer Christina Bu, som venter spent på regjeringens ladestrategi som skal legges frem i høst.

Innlandet har mest ladekø

Ferierende elbilister har opplevd mest kø i Innlandet. Blant elbilistene som har stått i ladekø i løpet av Norgesferien i sommer, så oppgir 31 prosent at de opplevde ladekøer i Innlandet.

─ Det er ikke overraskende at presset på laderne er størst i Innlandet. I vårt innspill til regjeringens ladestrategi har vi bedt om å styrke tilbudet i dette fylket som mange reiser igjennom til turistdestinasjoner både i nord, sør og nabolandet Sverige, sier Christina Bu.

Folk sliter med å starte ladingen

Ferieundersøkelsen viser også at mange sliter med å starte ladingen.

─ Vi må få på plass enklere betalingsløsninger, sier Christina Bu som forventer at regjeringen tar grep og pålegger kortbetaling, slik at man kan tæppe direkte på laderne.

─ Det er helt uhørt at det skal være så vanskelig å få betalt for lading at det i seg selv er med på å skape de frustrerende ladekøene, sier generalsekretæren i Elbilforeningen.

Ladeoperatørene venter lenge på å få byggesøknader behandlet

På Elbilforeningens ladeseminar i Arendalsuka kom det tydelig fram fra ladeselskaper at lang saksbehandlingstid bremser utbyggingen av hurtigladere.

─ Ved å redusere saksbehandlingstiden hos både kommune og nettselskaper, vil mye kunne bli bedre. Vi har ingen mangel på ivrige tilbydere, avslutter Christina Bu.


Ferieundersøkelsen fra Elbilforeningen, «Elbilferie» er en årlig spørreundersøkelse som gjennomføres av Elbilforeningen. I 2022 svarte 6500 ferierende elbilister på undersøkelsen.


Bildet øverst: ─ Det er bra at elbilistene står sjeldnere og kortere i ladekø i løpet av ferien, men vi må fortsette å arbeide for at ladekøene begrenses, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen (foto: Norske elbilforening).

Del gjerne!