En plan for å åpne, utvikle og verne Nasjonalgalleriet

Mulighetsstudie foreslår at Nasjonalgalleriet gjøres til en tverrfaglig samarbeidsarena for landets museer og relevante fagmiljøer.

Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har fått ansvar for å lede og finansiere arbeidet med en mulighetsstudie for Nasjonalgalleriet. Prosjektleder Martin Eia-Revheim, som er ansatt i Sparebankstiftelsen DNB, startet arbeidet i januar 2019, på oppdrag fra Kulturdepartementet og daværende kulturminister Trine Skei Grande.

I dag ble del 2 av mulighetsstudien overrakt kulturminister Anette Trettebergstuen. Del 1 ble overrakt til daværende kulturminister Abid Q. Raja 24. september 2020.

– Konseptets hovedidé handler først og fremst om hvilken felles kraft som kan utløses når museer samles rundt ulike samarbeid. Effekten vil over tid kunne få stor betydning – til glede for publikum både på Nasjonalgalleriet og i alle andre samarbeidende museer, sier prosjektleder Martin Eia-Revheim.

Nye historier

Rapporten presenterer forslag til konsept, organisering, finansiering og drift. Konseptforslaget kalles «Nye historier». Her foreslås det å gjøre Nasjonalgalleriet til en fellesressurs på tvers av landets museer, hvor fagmiljøene kan lære av hverandre for å møte publikum på nye måter og frembringe perspektiver som når utover enkeltinstitusjonene.

Forslaget vil åpne Nasjonalgalleriet for nye former for samarbeid på tvers av institusjoner og fagtradisjoner. Publikum skal få muligheten til å oppleve utstillinger, foredrag, aktiviteter og andre tilbud, som på ulike måter reflekterer perspektiver som fellesskap, historie og identitet. Det vil være mulig med en åpen serverings- og møteplass i midten av bygningen, med direkte kontakt til Tullinløkka og mulighet for uteservering.

Uavhengig stiftelse

I rapporten foreslås det at Nasjonalmuseet innlemmer Nasjonalgalleriet som en naturlig del av museets samfunnsoppdrag og samling.

– Nasjonalgalleriet ble bygget som det første kunstmuseet i Norge og hører uløselig til Nasjonalmuseets historie, virke og samling. Det er viktig for oss å finne en modell for hvordan Nasjonalgalleriet kan inngå som en del av vårt oppdrag i fremtiden, levende og fylt med innhold. I tillegg kan man nærmest si at bygget i seg selv hører hjemme i museets samling og dermed bør innlemmes i den, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Videre anbefales det å etablere en uavhengig stiftelse som får ansvar for rehabiliteringen, og har som formål å eie og drive Nasjonalgalleriet som arena for kunstformidling og samarbeid mellom ulike museer og andre kulturaktører. I modellen som er skissert foreslås det at Sparebankstiftelsen DNB tilfører 130 millioner kroner til den nye stiftelsen til rehabilitering av bygget.

– Nasjonalgalleriet er blant landets viktigste bygninger, oppført som det første kunstmuseet i Norge. Den opprinnelige bygningen, som sto klart i 1881, ble finansiert av Christiania Sparebank, som var forløperen til Sparebankstiftelsen DNB. Derfor har vi en spesiell interesse for å sikre museet for fremtidige generasjoner, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Samarbeid og forskning

Rapporten som ble overlevert kulturminister Trettebergstuen i dag bygger videre på analysen av ulike interessenters forslag til etterbruk, gjort i del 1, hvor et bredt utvalg av aktører i kunst- og kulturfeltet har bidratt. Flere av informantene pekte på behovet for en tverrfaglig samarbeidsarena for læring og formidling av innhold, som ikke vil være mulig eller naturlig innenfor rammene av hver enkelt institusjon. Rapporten ser også an til føringer og anbefalinger i den nye museumsmeldingen, hvor behovet for mer samarbeid og forskning er spesielt vektlagt.

– Det nye Nasjonalmuseet vil vise museets samling på nytt og spennende vis. Vi ser derfor for oss at Nasjonalgalleriet vil være et riktig sted for samarbeid og programfellesskap mellom landets museer, og slik videreutvikle fortellingen om Norge, sier Nasjonalmuseets styreleder Maria Moræus Hanssen.

Rapporten Nasjonalgalleriet – «Nye historier» kan leses her.

Del gjerne!