Er kollektivkutt i Møre og Romsdal forenelig med fylkets bærekraftmål?

Destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal registrerer at det nå foreslås flere ulike endringer, kutt og reduksjoner i avganger i fylkets kollektivtilbud. – Alle disse forslagene og det vi oppfatter som en negativ utvikling innenfor kollektivtilbudet i fylket, mener vi er svært ødeleggende når vi har som mål å bli bærekraftsfylke nr. 1, sier reiselivssjefene i Visit Nordvest og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Torunn Dyrkorn og Tom Anker Skrede.

Vi går i feil retning

– Vi tror at reiselivet er en del av løsningen for et mer bærekraftig og bedre kollektivtilbud, men da må også reiselivsnæringen tas med i diskusjonene når denne type tema er på agendaen. Både de norske og utenlandske tilreisende er avhengige av at byene, bygdene, øyene og fjordsamfunnene rundt om i fylket vårt er tilgjengelige. Nettopp fordi det er her mange av fylkets reiselivsikon befinner seg, – i distriktet. Vi har allerede mange utfordringer når det gjelder å opprettholde en forsvarlig helårsdrift hos reiselivsaktørene i fylket vårt, og dersom det blir mer og mer komplisert å faktisk komme seg ut i distriktet, så går utviklingen virkelig i feil retning for opplevelsesfylket, sier Torunn Dyrkorn.

Usikkerhet for reiselivsfylket

Fylkesstrategien for samferdsel 2021-2024 skal bidra til å følge opp de fire langsiktige utviklingsmålene for Møre og Romsdal; «Samarbeidsfylket», «Miljøfylket» «Inkluderings- og kompetansefylket» og «Verdiskapingsfylket». – Fra vårt ståsted, så er vi nå på mange måter på veg i motsatt retning av alle disse strategi- og resultatmålene. Skal vi øke den lokale verdiskapingen, så må vi ha en forutsigbarhet, og mer langsiktig horisont på tilbudene innen buss, båt- og ferger. Kutt- og endringsforslag gjør i seg selv, at det blir en usikkerhet i alt fra investeringsvilje til reisevilje, sier Tom Anker Skrede.

Strategier på vikende front

– Vi kan ikke på det ene siden lage flotte strategier og visjoner som «Bærekraftsfylke nr. 1», «Nord-Europas fremste reisemål for kultur- og naturbaserte opplevelser», «Opplev hele Møre og Romsdal – hele året» og samtidig redusere muligheten til vekst og utvikling og tro at gjesten finner frem rundt om i fylket vårt. Strategiene og målsettingene er vedtatt politisk, og forslagene som nå ligger på bordet er i strid med tidligere vedtak. Her vi møter vi faktisk oss selv i døra på mange punkter, avslutter reiselivssjefene.


Om destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal

Destinasjonsselskapene er fellesorganene for reiselivsnæringen i fylket, og jobber med nasjonal og internasjonal markedsføring av regionen. Visit Nordvest er destinasjonsselskapet for Nordmøre og Romsdal og omfatter 11 kommuner og 180 bedrifter. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er destinasjonsselskapet for Sunnmøre, og omfatter 13 kommuner og i overkant av 200 medlemsbedrifter.

Del gjerne!