Fire av ti dropper utenlandsturen – svak krone påvirker

Ifølge en nylig YouGov-undersøkelse utført for Kameo, oppgir hele fire av ti nordmenn at de lot seg påvirke av den svake kronekursen da de bestemte seg for å droppe utenlandsferien i sommer. 12% oppgir den svake kronekursen som avgjørende, mens 27% ble delvis påvirket. Samtidig tyder mye på at en del av feriepengene går til sparing og gode investeringer fremfor en dyr euro.

CEO og grunnlegger av Kameo, Sebastian Harung, mener årets sommer med svak krone er en god anledning til å legge ferieturen til Norge, og investere feriepenger som ellers hadde gått med til dyr euro.

For hele 40 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de velger å investere deler av feriepengene sine for å oppnå langsiktig avkastning.

Svinedyr utenlandstur

Når kronen svekker seg med rundt 15 prosent mot euro i løpet av ett år, blir lommeboka slankere på utenlandsturen. Hvis feriebudsjettet i fjor var 30.000 kroner, må du betale cirka 4000 kroner mer i år for å få like mange Euro som i fjor. Samtidig har flyprisene økt betraktelig. Ifølge SSB har prisene for passasjertransport med fly økt med 55 prosent fra mars 2022 til mars i år. Statista rapporterer også en økning på hele 13 prosent i hotellprisene i EU. Dette får mange til å revurdere utenlandsturen.

– Årets utenlandsreise blir dyrere enn noensinne. Du sparer mye ved å legge ferieturen til Norge. Da kan du heller investere penger du ellers hadde brukt på en dyrere euro, flybilletter og hoteller på ulike måter som gir deg god avkastning frem til neste sommer. Så kan vi håpe at kronen styrker seg, slik at du kan legge ferieturen til utlandet med god samvittighet neste sommer, sier Sebastian Harung, CEO og grunnlegger av Kameo.

Vanskelig å få feriepengene til å vokse

Bankinnskudd er en trygg måte å plassere pengene på, men ikke tilstrekkelig for å få pengene til å vokse. For selv med en pen lønnsøkning på rundt fem prosent, spår SSB en reallønnsnedgang. Det skyldes den høye prisøkningen på 6,7 prosent og en krone som har svekket seg med 15 prosent. Ifølge SSB øker husholdningenes disponible inntekt kun med 2,7 prosent. Dette gjør det enda viktigere å vurdere alternative investeringer med høyere avkastning.

I første kvartal var husholdningenes gjennomsnittlige innskuddsrente i norske banker på 1,81 prosent. En økning på 1,34 prosent sammenlignet med første kvartal 2022, da renten var på 0,47 prosent. Samtidig økte utlånsrenten med pant i bolig fra 2,16 til 4,22 prosent i samme periode, en økning på 2,06 prosent. Dermed går forskjellen i økningen av utlån og innskudd på 0,7 prosent, som tilsvarer cirka 11 milliarder kroner årlig, rett i kassa til bankene i stedet for hos forbrukerne.

– Selv om risikoen for andre plasseringer enn bankinnskudd er høyere, bør risikoen veies opp mot sparepenger som taper seg i verdi på kontoer med lave renter. Når jeg skal spare deler av feriepengene, er min strategi å fordele de jevnt på 5-6 folkefinansierte lån, globale og norske aksjefond, utvalgte enkeltstående norske aksjer og resten på et bankinnskudd med høy rente, sier Harung.

I løpet av det siste året var den gjennomsnittlige renten på Kameo-lån på cirka 10 prosent fra april 2022 til april 2023. Nesten åtte prosent høyere enn dagens innskuddsrente i bankene på 1,81 prosent. Folkefinansierte lån har høyere risiko enn bankinnskudd, men risikoen bør veies opp mot sparepenger som taper seg i verdi på kontoer med lave renter.


Del gjerne!