Fjellstuene er sterkere sammen!

17 fjellstuer med geografisk spredning primært i Østlandsområdet er nå inne og vi har mål om enda flere, sier leder av styringsgruppa Arthur Bredli. Målet er et landsdekkende nettverk.

Prosjektet er 3 årig og støttes av midler fra Innovasjon Norge og målet er at nettverket skal fortsette også etter disse 3 årene.

Norsk Turistutvikling er prosjektleder

Norsk Turistutvikling som er leid inn som prosjektleder, håper at nettverket skal motivere til at fjellstuene blir løftet som konsept og at innsatsen hos den enkelte vil gi bedriftene økt kvalitet og lønnsomhet i årene fremover. «Vi har gode erfaringer fra tilsvarende nettverk som nå kjøres på 12. året for campingplasser, sier Monica Eriksson i Norsk Turistutvikling.

Nettverket skal bidra til omstilling og utvikling og ny kunnskap slik at bedriftene er godt rustet til å møte utfordringene fremover.

“Nytteverdien er stor i å være en del av et fellesskap, og ekstra viktig er det nå i disse usikre tider» sier Benjamin Taeymans, Rondane River Lodge.

«Vi er veldig glade for at Innovasjon Norges støtter dette gjennom sin bedriftsnettverksordning. Nettverket vil gi muligheter for erfaringsutveksling og gjennomføring av tiltak vi ikke kan gjøre alene» sier Arthur Bredli, Ruten Fjellstue.

En samlet og entusiastisk gjeng

Som bildet viser er det en samlet og entusiastisk gjeng:

Venstre side: Mari Helene Mo Didriksen og Ruslan Bachancov Spåtind Fjellstue, Karianne Rustad, Rustad Hotell og Fjellstue, Pål Erik Skaugen, Smuksjøseter Fjellstue, Ole Ragner Repp, Jotunheimen Fjellstue, Benjamin Teymans, Rondane River Lodge.

Høyre side: Kåre Berg, Bergsjøstølen Fjellstue,  Arthur Bredli og Berit Brenden Bredli, Ruten Fjellstue, Grethe Gillebo og Arnt Voldbakken, Dalster Høyfjellshotell,  Knut Arne Svang og Kjersti Tvete, Golsfjell Fjellstue, Gudrun Hesla, Oset Høyfjellshotell og Frank Asle Mathisen, NHO Reiseliv Innlandet.

Bente Martinsen, Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie (ikke til stede på bildet)

Del gjerne!