Ladestasjon for elbiler ved Vøringsfossen?

Statens vegvesen utvikler Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda og inviterer til markedsdialog 2. desember mellom byggherre og leverandører av ladestasjon for elbil. Den vil handle om etablering, drift og vedlikehold av ladestasjon for elbiler på Fossatromma, Vøringsfossen.

Vøringsfossen med fjellformasjonen Fossatromma. Foto Kjetil Rolseth
Vøringsfossen med fjellformasjonen Fossatromma. Foto Kjetil Rolseth

Etter utvikling av destinasjon Vøringsfossen med tre foregående utbyggingsetapper skal nå anlegget kompletteres med offentlig toalett og stort parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget skal blant annet dimensjoneres for 14 standard el-ladeplasser samt 2 HC el- ladeplasser.

Formålet med markedsdialogen er å få innspill på hva markedet kan tilby og levere av løsninger i henhold til planer og behov for en ladestasjon på Fossatromma.

Dialogkonferansen gjennomføres på Teams 2. desember 2022, kl. 12:00-14:00.

8. desember 2022 vil det gjennomføres én-til-én møter mellom leverandører og Statens vegvesen på Teams. Her vil det være mulig for leverandør å presentere seg og sine løsninger nærmere.

Leverandører som ønsker å delta i dialogkonferanse og/eller én-til-én møter bes melde sin interesse via KGV:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346836&B=VEGVESEN

Påmeldingsfrist til dialogkonferansen er 30. november 2022.

Påmeldingsfrist til én-til-én møter er 6. desember 2022.

Lenke til oversiktsfilm, eksisterende anlegg Vøringsfossen:

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør langs fjorder, fjell, foss og kyst. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høyt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gjør inntrykk i inn- og utland. Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveger gitt Norge en ny turistattraksjon som vekker reiselyst og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene.

www.nasjonaleturistveger.no

Del gjerne!