Flytoget er skuffet over å ikke få overta regiontogene på Østlandet

Flytoget har hatt en omfattende prosess med Jernbanedirektoratet siden i fjor sommer for å utvikle et bedre regiontogtilbud på Østlandet. Senest i januar fikk Flytoget tilbakemelding på at tilbudet vårt hadde blitt vurdert som kvalitetsmessig svært godt.

Samferdselsdepartementet endret overraskende tildelingsprosessen ved nyttår, slik at Vy ble gitt muligheten til å gi et tilbud på å fortsette å trafikkere hele Østlandet. Flytoget har bedt om å få gi tilbud på det samme, men det har selskapet ikke fått anledning til.

Konstituert Administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.
Konstituert Administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.

– Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen. Flytoget ga et tilbud hvor vi la opp til en vesentlig forbedring av togtilbudet med hyppigere avganger og med bedre plass på de togene som går. Flytoget ønsket også å utnytte hele kapasiteten i regionen bedre, inkludert flytogene, for å ta unna noe av passasjertrykket. Dessverre går togpassasjerene på Østlandet nå glipp av dette,sier fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde. 

Flytoget vet lite om bakgrunnen for den beslutningen som nå har blitt tatt. Vi vet at Flytoget leverte et rimeligere tilbud på å drifte regiontogene, også kalt Øst 2, enn Vy. Men Vy fikk også mulighet til å gi et tilbud på å drifte Østlandet samlet. Her har Vy gitt en marginalt lavere pris på å drifte Østlandet samlet, sammenlignet med en delt løsning hvor Vy driftet lokaltogene, Øst 1, og Flytoget driftet Øst 2. 

– Hadde også Flytoget fått muligheten til å by på Østlandet samlet, er vi overbevist om at Flytoget ville gitt et tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn Vy har tilbudt. Det fikk vi ikke muligheten til, sier Bryde.    

Nå vil Flytoget studere beslutningen fra direktoratet grundig. Det vi vet er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles.  


Del gjerne!