Woman playing with daughter at beach

De følgende strendene, marinaene og båter kan heise Blått Flagg i 2021

17 norske strender, 4 marinaer og i år også 2 båtbedrifter (5 båter) har gått gjennom nåløyet og kan heise det høyt hengende og anerkjente miljømerket Blått Flagg sommeren 2021.

Blått Flagg er en internasjonal miljøsertifisering for strender, marinaer og båteiere. Ordningen eies og drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Søkere må oppfylle strenge krav til blant annet sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og miljøopplæring.

Kragerø Taxibåt AS er første Blått Flagg i tidligere Telemark fylke, og de to båtbedriftene i Norge, er de eneste i hele Skandinavia som oppnår utmerkelsen.

Godkjente båtbedrifter:

 • Kragerø Taxibåt AS
 • KOK Oslo AS

Godkjente strender:

 • Foten i Fredrikstad kommune
 • Storøyodden badestrand i Bærum kommune
 • Sjøstrand, Hvalstrand, Hvamodden, Holmenskjæret og Vollen i Asker kommune
 • Bystranda i Kristiansand kommune
 • Helleneset i Bergen kommune
 • Sjøbadet og Tronvik i Moss kommune
 • Ringshaugstranda i Tønsberg kommune
 • Åkrasanden i Karmøy kommune
 • Kroksand i Hvaler kommune
 • Orrestranda i Klepp kommune
 • Huk i Oslo kommune
 • Badestranda i Dyreparken, i Kristiansand kommune

Godkjente marinaer:

 • Lillesand Gjestehavn i Lillesand kommune
 • Grimstad gjestehavn i Grimstad kommune
 • Kongelig Norsk Seilforening, Dronningen Marina og Seilsportsenteret i Oslo kommune

Blått Flagg-sesongen varer fra 5. juni til 31. august. For at en strand eller marina kan ha flagget heist må alle Blått Flagg kriteriene være oppfylt.

Over 4800 strender, marinaer og båter er nå Blått Flagg sertifisert for sommersesongen på den nordlige halvkule. Totalt deltar 45 land i Europa, Afrika, New Zealand, Brasil, Canada, Sør-Korea og Karibbien i Blått Flagg ordningen. Kriteriene er internasjonale og like for alle land som deltar. Søkere vurderes først av en nasjonal jury, som deretter sender sin innstilling til en internasjonal jury.

– Vi er veldig imponert over arbeidet de to båtbedriftene som i år er sertifisert har lagt ned for å oppnå Blått Flagg sertifisering for første gang. De har jobbet systematisk og helhetlig med de mange kravene som skal være på plass. De ser omgivelsene rundt som en integrert del av produktet de tilbyr gjestene sine, og gjør en flott innsats for å redusere belastningen bedriften har på omgivelsene. Dette er veldig bra!», sier Blått Flagg koordinator i Norge, Marit Kjellesvik.

– For gjestene betyr det blå flagget blant annet at de kan være sikre på stranden eller marinaen har rent vann, rene omgivelser og tilstrekkelige toaletter som rengjøres regelmessig, sier Blått Flagg-koordinator Marit Kjellesvik.

– Og det skal finnes fasiliteter for handikappede, tydelige sikkerhets- og adferdsregler, informasjon om sårbare nærliggende naturområder og økosystemer, og tilbud om miljøaktiviteter for strandens eller marinaens brukere. I tillegg stilles det krav til miljøledelse, opplyser Kjellesvik.

Strendene må i tillegg gjennomføre omfattende badevannstesting i henhold til EUs badevannsdirektiv. De samlede resultatene må være innenfor kategorien «excellent» (utmerket på norsk) for å kunne tildeles Blått Flagg.

– Blått Flagg er en eksklusiv utmerkelse som slettes ikke alle får. Derfor vil jeg gi honnør til kommunene og bedriftene som har klart å få utmerkelsen. Det viser at kommunene er miljøbevisste og at de bryr seg om at både kommunens innbyggere og gjester utenfra får en hyggelig opplevelse når de besøker dem, sier Jan-Henrik Larsen, medlem av Blått Flagg-juryen og avdelingsleder i NHO Reiseliv.

Fullstendig oversikt over alle strendene og marinaene på den nordlige halvkule som er tildelt Blått Flagg for sommersesongen 2021, er publiseres på www.blueflag.global.

FEE Norway er ansvarlig for Blått Flagg i Norge. Les mer på blattflagg.fee.no