Folk har savnet konsert og kino aller mest under pandemien

En ny undersøkelse viser at folket har savnet kulturtilbud under pandemien. Halvparten av de spurte har savnet konserter og kinoforestillinger. En tredjedel har benyttet seg av digitale kulturtilbud under pandemien.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Foto: Marta Anna Løvdal

– Dette er veldig gode nyheter, og en solid oppmuntring til en hardt rammet kultursektor, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Pandemien har minnet oss alle på hvor viktig kulturen er for oss, og det er særlig gledelig at kulturinteressen i folket er spredt over så mange ulike sjangre.

Her kan du lese hele rapporten

De fleste fysiske kulturtilbudene har i løpet av pandemien enten blitt stengt ned, begrenset eller underlagt strenge restriksjoner. I denne spørreundersøkelsen om endringer i kulturbruk, utført av Ipsos på oppdrag fra Kulturrådet og Norsk filminstitutt, ble respondentene spurt i hvilken grad de har savnet kulturtilbudene, og hvilke tilbud de har savnet mest under pandemien.

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2021 blant et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år. Datagrunnlaget består av 2011 respondenter.

Konsert og kino på topp

Resultatene fra undersøkelsen viser at det var et betydelig savn etter kulturtilbud under pandemien. Over halvparten (51 %) av de spurte oppgir at de har savnet konserter («i noen eller stor grad»). Deretter følger kino (49 %), teater/musikal/revy/stand up (42 %) og bibliotek (38 %).

Det er særlig unge i alderen 18 til 29 år som utmerker seg, ved at de gjennomgående oppgir et større savn enn gjennomsnittet av respondentene. Dette gjelder de fleste kulturtilbudene, med unntak av bibliotek. Når det gjelder personer i alderen 60 år eller eldre, er savnet mindre i de fleste kategorier.

– Kinoen er mer enn tilgang til en film, det er en egen kulturell opplevelse. Selv om folk strømmer mye mer film og serier enn før, kan ikke dette erstatte kinoen som formidlingsarena og møteplass i samfunnet, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Digital opptur

Ettersom mange fysiske kulturtilbud har vært utilgjengelig under pandemien, har flere aktører funnet løsninger for å tilby digitale kulturtilbud. Dette har også hatt innvirkning på bruken. I undersøkelsen oppgir 35 prosent av de spurte at de har deltatt på digitale arrangement i denne perioden.

Det fremkommer også av undersøkelsen at betalingsviljen for digitale arrangement er høy, og 62 prosent svarer at de kjøpte billett til det aktuelle arrangementet, mens 32 prosent donerte et frivillig beløp.

Undersøkelsen viser også at 1 av 5 oppgir at de begynte å bruke digitale film- og seriestrømmetjenester under pandemien. I tillegg viser undersøkelsen at en andel på nesten 30 prosent begynte å strømme musikk, enten via musikkstrømmetjenester eller via en TV-tilbyder, under pandemien. Det er ellers verdt å merke seg at nær 1 av 4 sier at de benytter flere digitale tjenester nå enn før pandemien.

Etter pandemien – hva da?

Undersøkelsen viser at over halvparten av respondentene (56 %) er bekymret for å bli smittet av Covid-19 ved å delta på fysiske kulturtilbud. Samtidig indikerer funnene at respondentene likevel er like positive til å delta på fysiske kulturtilbud nå, som de var før pandemien Det er for eksempel noen flere respondenter som tror de vil benytte kulturtilbud i større grad enn før pandemien, enn det er respondenter som brukte kulturtilbud siste år før pandemien.

Kino er det kulturtilbudet som flest respondenter oppga at de benyttet seg av minst én gang i året før pandemien (56 %), og vi ser at andelen som vil benytte kino etter pandemien er omtrent like stor. 56 % av respondentene oppgir konsert som et av kulturtilbudene de vil benytte seg av etter pandemien. Til sammenligning viser tallene at 43 % faktisk gikk på konsert i året før pandemien.

En påminnelse om hvor mye kultur betyr for oss

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) synes det er oppløftende å se at mange sier de har savnet kulturlivet og ønsker å benytte seg av mer kulturtilbud.

– Jeg tror vi har fått en skikkelig påminnelse nå når kulturlivet har vært stengt, om hvor mye det faktisk betyr for oss. Det betyr at nå når vi har sjansen, så bør vi også ta et ansvar for å bruke alle de kulturtilbudene vi vil beholde i fortsettelsen. Kjøp den billetten, kom deg ut på den konserten du så lenge har savnet, ta med deg gjengen din eller noen du ikke har sett på lenge. Kulturtilbudet i Norge er helt fantastisk, og nå skal vi alle sammen vise at vi fortjener det, sier Trettebergstuen.

Undersøkelsen er en del av gjenoppbyggingsoppdraget Kulturrådet og NFI har fått av Kultur- og likestillingsdepartementet. Den endelige rapporten er ventet i midten av april.

Del gjerne!