Fornøyelsesparkene går sesongen i møte med ny felles smittevernveiledning

Standard Norge har sammen med direktørene i de fem største parkene utviklet en felles smittevernveiledning for store og små fornøyelsesparker. – Det skal være trygt å besøke norske parker, sier Hunderfossen-direktør som starter sesongen i pinsen.

Veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for fornøyelsesparker. Den tar for seg generelle tiltak for godt smittevern, som avstand og renhold, og spesifikke tiltak for fornøyelsesparker som digitalt forhåndssalg av billetter for bedre adgangskontroll og enklere smittesporing.

Veiledningen gjelder for store og tilrettelagte fornøyelsesparker som har adgangskontroll, og hvor gjestene i hovedsak ferdes utendørs på et avgrenset område med god plass mellom gjestene. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Hunderfossen Eventyrpark, Kongeparken, Tusenfryd, Bø Sommarland og Kristiansand Dyrepark, og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv.

– Det skal være trygt

Før fjorårets sesong laget de fem største fornøyelsesparkene, som til sammen har 2,5 millioner besøkende i løpet av et år, en felles smittevernveiledning. Den danner, sammen med erfaringene de høstet i fjor og covid-19-forskriften, grunnlaget for den nye veiledningen.

– Det skal være trygt å besøke norske parker og vi fem store er vant til å samarbeide om sikkerhet. Om noen blir smittet i Hunderfossen eller en av de andre parkene, er det like problematisk for oss alle. Derfor er det naturlig å samarbeide om smittevern også, sier konsernsjef Per Arne Slapø i Hunderfossen Eventyrpark hvor mutterne på attraksjonene i disse dager strammes til, og 450 sesongansatte får siste del av opplæringen før sesongåpning 22. mai.

De fleste besøkende i fornøyelsesparker er familier. Derfor må parkene tenke annerledes på regler for avstand, og fokusere på rutiner for å hindre at det overføres smitte fra én familie eller kohort til en annen.

– I Hunderfossen har vi markert store sirkler i køområdene som en familie eller kohort skal holde seg innenfor. Denne sirkelen har god avstand til neste sirkel. På attraksjonene kan familier sitte tett, men med god avstand til neste familie eller kohort, sier Slapø.

Han understreker at den enkelte park må gjøre sine lokale tilpasninger med grunnlag i smittevernveiledningen.

– Det er store forskjeller på aktivitetene vi tilbyr, og hver park må gjøre sin egen grundige risikovurdering. Veiledningen gir regelsettet, men et stort arbeid må gjøres lokalt, sier Slapø.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Fakta

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Hunderfossen Eventyrpark er en av Norges største turistattraksjoner, med over 275 000 besøkende hvert år. Parken i Lillehammer ble åpnet i 1984 og har mer enn 60 attraksjoner og severdigheter.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Bygg og anlegg, treningssentre, detaljhandelen og sjømatindustrien er blant bransjene som har utviklet smittevernveiledninger i samarbeid med Standard Norge.

NHS C19013:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for fornøyelsesparker kan  lastes ned hos Standard Norge.


Bildet øverst: I raftingflåten kan en familie sitte tett, men med god avstand til neste kohort. Foto: Hunderfossen Eventyrpark/ Joakim Mangen