Fremtidens cruisenæring bygges gjennom samarbeid

CLIA, Cruise Norway og European Cruise Services inviterte til debatt om cruisenæringens fremtid under Arendalsuka. I lys av Reisemålsutvalgets kommende utredning og nullutslippskrav i verdensarvsfjordene er det viktig for næringen å opprette et godt samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. Etter debatten ser vi positivt på fremtidens samarbeid.

Formålet med debatten var å bringe sammen et meningsmangfold som kunne diskutere cruisenæringen fra sine ståsteder, og forsøke å finne fellesnevnere og motsetninger vi måtte jobbe med. Debatten var vellykket, og mange møtte opp for å se partene debattere.

«First of all I wish to congratulate Norway and Arendal with such an amazing event, it is inspiring to see an arena such as this for democracy and debate. We are fully committed to reduce our emissions, reduce the amount of people in port at the same time and listen to the communities along the coast. It is essential to ensure that our customers have a great experience, and this is only possible when the communities are happy.” sier Wybcke Meier, administrerende direktør i TUI Cruises.

Panelet debatterte store temaer som har blitt mye omdiskutert i Norske medier de siste 10 årene. Spesielt bærekraft og overturisme engasjerte panelet, og flere konstruktive løsninger ble presentert av partene.

«Under debatten ble flere viktige temaer tatt opp og diskutert, og vi har kommet langt på vei på temaer som bærekraft, nullutslipp, overturisme og økonomiske ringvirkninger. Jeg ser positivt på fremtidig samarbeid både med aktørene i panelet, men også myndighetene for øvrig. Jeg håper vi er et steg nærmere å løfte næringen inn i samme ordskifte som resten av turistdebatten, og fjerne den mistroen vi har sett rettet mot cruiseturistene.» sier Tor Christian Sletner, CLIAs representant i Norge.

CLIA, Cruise Norway og European Cruise Services takker for debatten og engasjementet, og ser frem til samarbeid videre. Cruisenæringen sysselsetter tusenvis av mennesker langs kysten, står for en tredjedel av all turisme i Norge og bidrar til å holde distriktene i live. Det skal næringen fortsette med. Samtidig skal vi ta dialogen med myndigheter, og sørge for at vi kan enes om veien videre for en mer bærekraftig næring.

Les mer om arrangementet her.


Om Cruise Lines International Association (CLIA) – en industri, en stemme: Cruise Lines International Association (CLIA) er verdens største bransjeforening for cruiseindustrien, og er en enhetlig stemme og ledende autoritet i det globale cruisefellesskapet. Foreningen har 15 kontorer globalt med representasjon i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Australasia. CLIA støtter politikk og praksis som fremmer et trygt, sikkert, sunt og bærekraftig cruiseskipmiljø for de mer enn 30 millioner passasjerene som er anslått å reise med cruise i 2019, og er dedikert til å promotere cruise-opplevelsen. Medlemmene består av verdens mest prestisjefylte hav-, elv- og spesialfartøylinjer; et høyt trent og sertifisert reisebyråsamfunn; og cruiselinjeleverandører og partnere, inkludert havner og destinasjoner, skipsutvikling, leverandører og forretningstjenester. Organisasjonens oppgave er å være den samlede globale organisasjonen som hjelper medlemmene å lykkes ved å gå inn for, utdanne og promotere for cruisesamfunnets felles interesser. For mer informasjon, besøk www.cruising.org eller følg Cruise Lines International Association på CLIA Facebook- og Twitter-sider (@CLIAGlobal og @CLIAEurope).

Del gjerne!