Frivillige i Norsk Folkehjelp jubler for full momskompensasjon

Vi er én av mange frivillige organisasjoner som jubler i dag. Det er et viktig prinsipp at frivillige ikke skal betale skatt for sitt avgjørende bidrag til samfunnet, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp Rena deltar på en øvelse under koronapandemien. Kristoffer Kleven til venstre på bildet. Foto: Ida Kroksæter, Norsk Folkehjelp.

­I Norsk Folkehjelp er tusenvis av frivillige organisert for å bidra innen blant annet førstehjelp og redningstjeneste, integrering og internasjonal solidaritet.

– Over hele landet sitter frivillige som gjør en avgjørende innsats lokalt for at samfunnet vårt skal være et trygt og inkluderende samfunn. Dette er en sak som har engasjert mange frivillige i lang tid, og endelig er de blitt tatt på alvor, sier Westhrin.

De frivillige jubler

– Dette er en veldig god nyhet. Vi vil nå slippe å jobbe like mye dugnad for å samle inn penger til utstyret vi trenger, og vi kan kjøpe mer utstyr for de gavene vi får, sier lokallagsleder Kristoffer Kleven i Norsk Folkehjelp Rena.

Lokallaget på Rena har rundt 25 aktive frivillige som er i beredskap døgnet rundt hele året, og rykker ut når noen blir meldt savnet eller har skadet seg i terrenget. Under koronapandemien har de også bidratt med å kjøre beredskapsambulanse for å bidra til å avlaste det offentlige helsevesenet.

– Dette vil hjelpe oss å fornye og forbedre utstyrsparken vår, slik at vi kan tilby en bedre beredskap til lokalsamfunnet vårt. Det er det aller viktigste for oss, sier Kristoffer Kleven.

Må fortsatt betale engangsavgift

Men selv med full momskompensasjon, må lokallag som Norsk Folkehjelp Rena fortsatt betale engangsavgift for kjøretøyene de bruker til redningsaksjoner. Det mener generalsekretær Henriette Westhrin også den nye regjeringen må gjøre noe med:

– Det at frivillige som bruker fritiden sin på å være i beredskap for lokalsamfunnet sitt, skal betale engangsavgift for bilene de trenger for å komme seg fram og redde liv, er et paradoks, sier Westhrin.