Fugl og kunst, arkitektur og natur – oppskrift for verdiskaping i Varanger

Årets nye rapport fra Nasjonale turistveger, «Turistvegarbeidet 2021 | 2022» forteller om arkitektur og kunst langs de 18 Nasjonale turistvegene. Turistvegsatsingens grunntanke er å medvirke til vekst og verdiskaping i lokalt næringsliv, med Nasjonal turistveg Varanger som er et godt eksempel.

Blant fuglekikkere regnes Varanger som et av verdens beste steder å skue sjeldne fuglearter. Tundra, taiga og arktisk kyst med myrer, deltaer og et næringsrikt hav gjør området til et populært stoppe-sted for trekkfuglene og et tilgjengelig, velegnet sted for å oppleve og fotografere fuglelivet.

Siden 2010 har Statens vegvesen samarbeidet med Biotope i Vardø om å legge til rette for fugle-kikking på seks steder langs Nasjonal turistveg Varanger. For arkitektene og fuglekikkerne i Biotope er kunnskapen om Varangers fugleliv nøkkelen til gode prosjekter. For Statens vegvesen har det vært avgjørende at de valgte stedene tilbyr gode naturopplevelser i ly for vær og vind.

Sammen med Steilneset minnested, Gornitak rasteplass, oppgraderingene på Mortensneset og ved Nesseby kirke, er vegen i Varanger blitt en unik strekning i attraksjonen Nasjonale turistveger.

De fem fuglekikkerskjulene som hittil er bygd av Statens vegvesen finner man på Steilneset, Domen, Kiberg, Ekkerøya og Vestre Jakobselv. Det sjette kommer nå i 2022 og vil bli plassert utenfor bebyggelsen i det gamle fiskeværet Hamningberg. Her ute ved moloen kan det være svært værhardt, med lite beskyttelse mot naturkreftene fra det åpne Barentshavet. Fugleskjulet er derfor utformet med tre beskyttende nisjer, som gir ly mot vær og vind og byr på flott utsikt mot storhavet. Som for de andre skjulene er det også et grunnleggende prinsipp at terrenginngrepet skal være minst mulig. Bygget lages derfor et annet sted og heises på plass på enkle fundamenter.

Statens vegvesens arbeid med å utvikle Varanger som reisemål for fuglekikking og vertskap for attraksjonen Nasjonale turistveger gir resultater, med Steilneset minnested som en helt unik attraksjon. En analyse fra Menon Economics i 2017 bekrefter at gjennomføringen av turistveg-prosjektene har medvirket til «svært sterk» verdiskaping i regionen.

Se innlegg om årets rapport her!

Del gjerne!