Gir støtte til kombinasjonsvirksomhet i Nesseby

Sametinget har innvilget 440 000 kroner i tilskudd til Kate Johanne Utsi og hennes prosjekt «Herding & Birding» i Nesseby kommune.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er svært fornøyd med at Sametinget gjennom å gi tilskudd kan bidra til å støtte denne kombinasjonsvirksomheten i Nesseby.

– Konseptet bygger på en kombinasjon av reindrift og reiseliv. Med dette vil det skapes et spennende og interessant tilbud innen reiselivbasert turisme kombinert med opplevelser i tilknytning til reindrift, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Kate Johanne Utsi er reindriftsutøver, og vil som vil begynne med reiseliv som tilleggsnæring. Bedriftens beliggenhet i Varanger vil medføre at tilbudet vil fremstå som attraktivt for kunder som søker etter opplevelser i spennende omgivelser.

– Fra tidligere finnes ingen lignende konsepter, så det er utrolig spennende at Utsi vil gi et nytt tilbud, sier Muotka.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen variert næringsliv og er i samsvar med prioriteringene. I år prioriteres blant annet tiltak som gir en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling og tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst og høy sysselsetting, for å skape befolkningsvekst/tilflytting.

Del gjerne!