Godt museumsbesøk i det andre koronaåret

Musene på Lillehammer hadde svært gode besøkstall i det andre koronaåret. Rundt 60 prosent flere gjester besøkte museene i 2021 i forhold til året før.

Maihaugen er det største museet i Stiftelsen Lillehammer museum, og hadde hele 116 000 gjester i 2021. En økning i antallet norske gjester har kompensert for nedgangen i utenlandske turister som følge av av koronasituasjonen.

Dronning Sonjas barndomshjem trakk mange gjester da hjemmet i Boligfeltet på Maihaugen var åpent for besøk i sommersesongen. Dessuten hadde Maihaugen rekordbesøk i desember.

– Den trygge og stemningsfulle utendørsopplevelsen LJOS med lyssetting og musikk i de historiske miljøene slo godt an, sammen med Maihaugens populære julemarked, sier avdelingsleder for kommunikasjon og formidling, Trude Arnesen.

Besøksrekord på Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum hadde rundt 32 000 besøkende i 2021. Det er ny besøksrekord og nesten tre ganger så mange besøkende som i 2020.

Utstillingene museet viste i fjor ble svært godt mottatt av både publikum og anmeldere. Utstillingen om Skagenmaleren Anna Ancher fra mars til august, trakk mange gjester til museet. Det har også utstillingen med moteskaper Henrik Vibskov gjort, som åpnet i november og som vises til mars i år.

Maihaugen (inkl. Norges Postmuseum)Lillehammer KunstmuseumBjørnstjerne Bjørnsons AulestadSigrid Undsets BjerkebækNorges Olympiske MuseumTOTALT
Besøk 2021116451318138965551311449174191
Besøk 202083723112931645239610970110027
Økning32728205207320311747964164
Økning i prosent39 %182 %445 %130 %4 %58 %

Størst økning Aulestad

Størst økning hadde Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, med over fire ganger så mange besøkende som året før. Sigrid Undsets Bjerkebæk hadde en dobling i besøket.

Norges Olympiske Museum pleier, som Maihaugen, å ha en stor andel utenlandske gjester. Også på OL-museet kompenserte en økning i antallet nordmenn for de manglende utenlandske turistene.

Tilpasset pandemien

Stiftelsen har gjort flere grep for å skape spennende og samtidig trygge museumsopplevelser under pandemien. På Maihaugen og dikterhjemmene har omvisere og aktører vært utendørs i stedet for inne i de historiske husene, og det har vært flere aktiviteter man kan gjøre på egenhånd og med sine nære.

– Vi har jobbet veldig bevisst med å tilpasse tilbudet vårt, og dette viser at vi har lyktes med det og fått ut til publikum hvilke spennende og trygge opplevelser våre museer har å by på, sier Trude Arnesen.

Noen av disse endringene er så vellykket at museene vil videreføre dem også etter pandemien.

Del gjerne!