Grønn bølge over Senjaregionen

Reiselivsbedrifter i Senja og Dyrøy jobber med seriøst og systematisk med miljø og bærekraft, og et stort antall reiselivsbedrifter har nå blitt sertifisert gjennom den internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringen Green Key. Enda flere har startet prosessen og jobber mot sertifisering.

Det er ikke tilfeldig at mange bedrifter i Senjaregionen jobber med dette samtidig. Det går en grønn bølge over reiselvsbransjen og kommunene, og bedriftene heier på hverandre. At stadig flere reiselivsbedrifter ser verdien i en grønn sertifisering, det er både smart og lønnsomt sier Julie Lauritzen, Prosjektleder for Visit Senja regionen. Dette passer også veldig godt inn i arbeidet destinasjonen har satt i gang, for å oppnå merket for Bærekraftig reisemål.

Green Key (https://greenkey.fee.no/) er reiselivets miljømerke, og per i dag en av de største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), United Nations Environmental Programme (UNEP), og er den eneste miljøsertifiseringsordningen rettet mot bedrifter i Norge som har oppnådd utmerkelsen GSTC Recognised.

Bedriftene som har blitt Green Key sertifisert i Senja og Dyrøy området de siste årene er:

  • Skrolsvik Kystferie
  • Norwegian Wild AS
  • Senja Fjordhotell
  • Senja Arctic Lodge AS
  • Basecamp Senja AS
  • Mefjord Brygge AS
  • Camp Solbergfjord
  • Dyrøy Holiday AS

I tillegg til disse bedriftene som nå har oppnådd Green Key sertifisering, er enda flere bedrifter i prosesess med å søke om sertifisering.

For å bli Green Key sertifisert må bedriften leve opp til en rekke kriterier innen blant annet miljøledelse, vann, avfallshåndtering, energi, innkjøp, mat, personalinvolvering, innkjøp og gjesteinformasjon.

Skrolvik Kystferie var den aller første bedriften som allerede i 2019 satt i gang arbeidet:

«Vi valgte å bli sertifisert da vi jobber aktivt med miljø og bærekraft. Green Key og deres omfattende kriterier ble et flott hjelpemiddel for oss,- både for kvalitetssikring og for å informere videre. Vi valgte Green Key miljøsertifisering da de er den sertifiseringen som retter seg mest spesifikt mot overnattings og opplevelses bedrifter» sier Magnus Torgersen ved Skrolsvik Kystferie.

For oss er å bli Green Key sertifisert et strategisk valg. Å være sertifisert er et fortrinn for oss i møte med både kunder og leverandører. Vi håper dette skal gjøre oss til et foretrukket reisemål i konkurranse med andre. At hele regionen blir «grønn» er bare fantastisk, sier Marit Avig Espenes, eier av Camp Solbergjord.

«Som eiere av Senja Fjordhotell ønsket vi å være med på arbeidet for et bedre miljø i vår bedrift. Det å ta sertifisering i Green Key bevisstgjører både oss og våre ansatte i dette arbeidet. Dette vil forhåpentligvis bli lagt merke til av våre gjester. Vi skal tilrettelegge slik at de også får delta på denne miljøforbedringen», sier Berit Wilsgård Olsen ved Senja Fjordhotell.

«Da vi bestemte oss for å sertifisere Mefjord Brygge gjorde vi grundige undersøkelser for å se hvilken ordning som kunne passe best for Mefjord Brygge er en reiselivsaktør som driver med overnatting, restaurant, kurs/konferanse og ulike aktiviteter, med besøkende fra hele verden. Etter disse undersøkelser og diskusjoner internt i bedriften ble vi alle enige om at det var Green Key som ville være den rette veien å gå for oss. Det valget er vi fornøyd med!», sier Tommy Schanke Hansen, daglig leder og eier av Mefjord Brygge.

«Det var veldig lærerikt å jobbe med hele prosessen i Green Key. Vi ble enda mer fokusert på energi- og vannforbruk, i tillegg til mange andre tiltak som er iverksatt. Marit, i Green Key var hjelpsom underveis. Selve arbeidsprosessen var ganske omfattende, og mange relevante områder hadde forbedringspotensial. Alt fra vaskemidler, til etablering av gode og bedre rutiner. Vi kan alle bidra, og det er først når mange omstiller seg til bedre og grønnere rutiner at det virkelig monner. Jo flere som sertifiserer seg til en grønnere hverdag, jo bedre innhold vil Visit Senjaregion få som sertifisert bærekraftig reisemål. Vi anbefaler alle gode kollegaer på Senja til å sertifisere seg gjennom Green Key», sier Trude Mørkved ved Basecamp Senja.

«Jeg er kjempeimponert over hvordan alle bedriftene som nå har blitt Green Key sertifisert lenge har drevet på en bærekraftig måte, med stor respekt for naturen og omgivelsene. Men også imponert over hvordan de nå de siste årene i enda større grad har gått grundig til verk med å kartlegge egen belastning på miljø og klima, og har tatt de grepene og gjennomført de tiltakene som trengs, for å oppfylle kravene våre. Dette er veldig bra!», sier Marit Kjellesvik, Green Key koordinator.


Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

FEE Norway lanserte i tidlig i 2015 Green Key programmet i Norge. Ordningen er nå i sterk vekst og en rekke store hoteller, kjeder, campingplasser og mindre overnattingssteder jobber for å oppnå denne internasjonalt anerkjente miljøsertifseringen, som også er nasjonalt forankret.

Del gjerne!