HOTELINTEL og Wiederstrøm Hotel Consulting utgir Hotellrapporten

Vanligvis ville rapporten blitt publisert på samme dato som DNBs Hotellmarkedsdag, i oktober, men kommer i år for 24 årgang i november. Hotellrapporten inneholder som vanlig disse kapitlene.

Spørreundersøkelsen i Norsk Hotellnæring 2019 hadde komplette besvarelser fra 288 hotell og kartlegger bedriftens ressursbruk og fokus på disse områdene:

  • – Hotellproduktet
  • – Markedsføring
  • – Distribusjon
  • – Nøkkeltall

​​Vi samler også inn regnskapstall for foregående regnskapsår som danner grunnlaget for en benchmarking-matrise fordelt på hotellstørrelse og andre attributter.

Nøkkeltall for kjeder

Vårt samarbeid med landets største hotellkjeder gir oss anledning til å bestille statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for hver kjede. Dette unike datagrunnlaget viser styrkeforholdet mellom kjedene og frittstående hotell når det gjelder kapasitet og nøkkeltall for 2019 og første halvår 2020.

Nøkkeltall for fylker og utvalgte byer

Nøkkeltall fordelt på fylker og 12 utvalgte byer presenteres for følgende tidsperioder:

– 2019 (SSB-tall)
– Første halvår 2020 (SSB-tall)

Hotellrapportens samarbeid med Benchmarking Alliance gir oss anledning til å formidle sylferske nøkkeltall for Norge og 12 utvalgte byer, til og med tredje kvartal 2020.

Annonsering i Norsk Hotellnæring

Vi tar gjerne imot forespørsler for annonsering fra bedrifter som er interessert i å nå beslutningstagere i norsk hotellnæring på deres egen arena. Ta kontakt med Tore Rodahl for utfyllende informasjon og spørsmål.

Informasjon om annonsering i Norsk Hotellnæring 2020.

Forhåndsbestilling av rapporten til rabattert pris

Klikk her for å forhåndsbestille Norsk Hotellnæring 2020 til nedsatt pris som gjelder til og med 13. november.

Delta i spørreundersøkelsen

Bruk denne lenken for å delta på Hotellrapportens spørreundersøkelse hvis ditt hotell ikke har mottatt invitasjon. Vi ønsker å få med så mange respondenter som mulig, spesielt frittstående hotell.

Del gjerne!