Hotellrombelegget nådde en liten milepæl i september

For første gang i år er rombelegget på månedsbasis høyere enn tilsvarende i siste normalår; 2019. Det viser de ferske tallene fra Benchmarking Alliance som hotellrådgiver Peter Wiederstrøm har analysert for Reiselivskunnskap.

Gjennom største delen av pandemien og i år har det vært vanlig å sammenligne hotell-tallene med tilsvarende i 2019. Som oftest har bildet vært at belegget har vært lavere og romprisene betydelig høyere enn «normalt» (2019). Men i september passerte beleggs-kurven for i år 2019-versjonen, dog knapt. Det samlede norske utvalget hoteller (med 65 000 rom) oppnådde 68,7 prosent mot 68,1 prosent i september 2019. Romprisene var 31,3 prosent høyere enn i september 2019, nominelt. 

Sammenlignet med september i fjor var rombelegget 0,4 prosent høyere og prisene 5,7  prosent høyere. Vi sammenligner dato med dato (1.-30/9 alle år) og ikke dag med dag.


Hotellrådgiver 
Peter Wiederstrøm

Tallene er basert på rapportering fra deltakende hoteller til Benchmarking Alliance (BA), og er analysert av BAs samarbeidspartner Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap.  «Dekningen» i tallmaterialet varierer – typisk er 85-95 prosent av alle hotell-rom i de norske storbyene representert. Også hoteller i andre norske byer og  steder rapporterer inn tall. Det finnes i tillegg anlegg fra en rekke byer i Norden og delvis Baltikum. 

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et lite hotellrådgivningsselskap som bistår innen blant annet hotelleiendom, hotelldrift og benchmarking/analyse.

Del gjerne!