Hotellromprisene opp 17 % i oktober

Totalt for de norske hotellene som rapporterer inn tall er prisveksten på hotellrom 17 % fra oktober i fjor og 22 % fra oktober 2019. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance
som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap.

I Norge er det hoteller med til sammen 61 000 rom som rapporterer inn tall. Hovedvekten av disse er plassert i byene, primært de største. Gjennomsnittlig rompris var NOK 1 213 i oktober i år, mot 1 037 i oktober i fjor, 920 i oktober 2020 og 997 i oktober 2019.

Merk at vi med «rompris» her mener losjiinntekt eksklusiv merverdiavgift per solgte rom, altså kommer «moms» og frokost i tillegg. Verdiene er nominelle, hvilket betyr at de ikke er justert for prisstigningen i samfunnet.

Rombelegget samlet for de norske hotellene var 58 % i oktober i år, mot 57,5 % i oktober i fjor, 33,4 % i oktober 2020 og 62 % i oktober 2019. Selv om kapasitetsutnyttelsen på hotellrom altså er noe lavere i oktober i år enn i oktober i siste normalår, 2019, er det solgt 2 % flere hotellrom. «Grunnen» til beleggsnedgangen er kapasitetsveksten i dette utvalget.

Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 61 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr løsninger for benchmarking av data fra restaurant og konferanse samt 12-måneders forhåndsbooking.

Om Wiederstrøm Hotel Consulting
Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et lite hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm (foto) fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv).

Del gjerne!