Hurtigladeutbyggingen holder ikke tritt med elbilsalget – kan bety lengre ladekøer

I 2020 var det 106 elbiler per hurtiglader i Norge. I 2021 har dette økt til 114. Generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu etterlyser økt utbygging.

– Det blir stadig flere elbilister på veiene. Skal hurtiglading være enkelt og tilgjengelig, kreves en storstilt utbygging, sier hun.

I fjor ble det bygget 853 nye hurtigladere i Norge, viser tall fra ladestasjonsbasen Nobil. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Totalt er det nå 4133 hurtigladere i Norge.

Antall hurtigladere per fylke. Kilde: Nobil. Grafikk: Norsk elbilforening.

Til sammenlignet ble det i 2020 bygd 917 nye hurtigladere i Norge. Utbyggingen i 2020 gav en økning på 39 prosent sammenlignet med 2019.

– Det bygges fortsatt ut mange ladere, og det er bra. Men i år er første gang på lenge at antall elbiler per lader øker. Det gir grunn til bekymring, mener Bu. 

Skal vi nå Stortingets mål om kun elbiler i nybilsalget i 2025, har Bu en klar oppfordring til ladebransjen og myndighetene:

– Ta grep og snu trenden! Elbilsalget er rekordhøyt. Med stadig flere elbilister på veiene trengs en skikkelig ladesatsing, fastslår hun.

Mange opplever ladekø

Ifølge tall fra Elbilisten 2021*, Elbilforeningens egen undersøkelse blant elbilister, opplevde mange ladekø i fjor. Nær halvparten (47 prosent) av de spurte svarer at de opplevde ladekø alltid, ofte eller av og til.

Bu er spesielt bekymret for ferietrafikken.

– Vi vet at mange elbilister vil feriere i Norge til sommeren. Ferierende familier nyter gjerne en is i varmen mens bilen står til lading. Det vil alltid være noe kø på utfartsdager, men lange køer gir uholdbart mye ventetid. Vi må unngå at feriestemningen blir ødelagt i ladekø med utålmodige barn i baksetet.


Hvordan går det med hurtigladeutbyggingen i ulike fylker? Se oversikten på elbil.no https://elbil.no/na-gar-elbilsalget-fortere-enn-det-bygges-ut-ladere/

*Fakta om «Elbilisten 2021». Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere. Fjorårets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466 i perioden 6. april-5. mai. Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Del gjerne!