Inviterer til konferanse om utviklingen av nordlandskysten

Er du bruker av nordlandskysten? Vil du vite mer om hvordan sjøveien og kystområdene i Nordland utvikler seg i årene som kommer? Dette er temaet når Kystverket inviterer til Kystkonferanse 2021 i Svolvær 8. desember.

– Vi ønsker med denne konferansen å skape en arena der brukerne av den langstrakte nordlandskysten kan ha en dialog og kontakt med Kystverket på lokalt nivå. Målet er at vi skal se brukerne og brukerne skal se oss. Vi i Kystverket orienterer om hvilke store prosjekter man håper å få gjennomført i Nordland de neste 2–5 årene. I tillegg blir det også innlegg fra eksterne interesser om hva de ser for seg av behov, samarbeid, avklaringer, lover og regler, og så videre. Og det blir selvsagt også debatt og dialog om den fremtidige utviklingen av sjøveien og kystområdene, forteller senioringeniør i Kystverket, Arnt Roald Olsen, som er ansvarlig for konferansen.

Med seg på laget har han seniorrådgiver i Kystverket, Anniken Nylund Aasjord, som vil snakke om havne- og farvannsloven og svare på spørsmål.

Målgruppen for Kystkonferanse 2021 er alle som er brukere av nordlandskysten og engasjerer seg i utviklingen av den.

– Det være seg fiskere, oppdrettere, godstransportører, passasjertransportører, havner, kommuner, fritidsbåtforeninger eller andre. Alle er hjertelig velkommen, sier Olsen, og legger til at konferansen er gratis, men deltakere må selv dekke eventuell reise og overnatting.

Del gjerne!