Ironisk at Havila Kystruten ikke tar ombord elbiler – Vi tar sikkerheten på alvor

Etter en risikoanalyse utført av Proactima AS har Havila Kystruten besluttet at kun biler og motorkjøretøy som bruker fossilt drivstoff kan fraktes om bord på selskapets skip, i utvalgte havner langs kystruten.

Havila Kystruten har bedt om en ekstern vurdering når det gjelder transport av biler og motorkjøretøy om bord på selskapets kystruteskip. Proactima AS har utført risikoanalysen, og Havila Kystruten har besluttet å kun tillate motorkjøretøy som bruker fossilt drivstoff, i utvalgte havner langs kystruten. Det betyr at el-, hybrid-, og hydrogenbiler ikke kan fraktes om bord.

– Dette er en ren sikkerhetsvurdering, og konklusjonen av risikoanalysen viser at en eventuell brann i fossile kjøretøy vil kunne håndteres av systemene og mannskapet vi har om bord, forklarer administrerende direktør Bent Martini.

– En eventuell brann i el-, hybrid-, eller hydrogenbiler vil kreve ekstern redningsinnsats og vil kunne sette mennesker om bord og skipene i fare. Vi tar sikkerheten på alvor, og dette er naturligvis en risiko vi ikke under noen omstendighet er villige til å ta.

Martini forklarer også at Havila Kystruten vil jobbe videre med å finne gode løsninger som kan minimere risikoen ved transport av denne typen kjøretøy i fremtiden.

Havila Kystrutens skip er utstyrt med verdens største batteripakker på et passasjerskip, og er de mest miljøvennlige skipene som seiler kystruten. Martini forstår at det kan stilles spørsmål til hvorfor mer miljøvennlige kjøretøy ikke kan fraktes om bord.

– Det aller viktigste for oss er å ivareta sikkerheten. Våre skip er bygget med egne batteripakker, og de er installert i henhold til gjeldende krav til brannsikkerhet på skip. Det betyr at våre batterier er separert ut i isolerte og brannsikre rom, med spesifikke brannvernsanlegg, sier han.

Bergen og Kirkenes

Videre har selskapet besluttet at det kun vil bli utført om bord- og ilandkjøring av private kjøretøy i Bergen og Kirkenes, med unntak av servicekjøretøy for personell som gjør nødvendig arbeid om bord på selskapets skip og utrykningskjøretøy. Dette forutsetter også at disse er rene fossilbiler.

– Det er begrenset kapasitet til kjøretøy om bord, på bakgrunn av behovet for plass i lasterommet til kontraktsfestet frakt av annen last. Testing i løpet av det siste året viser også at vi opplever utfordringer i enkelte havner basert på variasjoner i tidevannet. Vi ønsker ikke å risikere skader på verken kjøretøy eller skip ved håndtering av private kjøretøy, forklarer Martini.

– Vi er fullstendig klar over at det er en viss forventning, spesielt fra kystsamfunnet, at skip langs kystruten skal bistå med transport av private motorkjøretøy mellom havner. Samtidig er det ikke et krav i avtalen med Samferdselsdepartementet at skip på kystruten skal frakte privatbiler, avslutter han.

Del gjerne!